Vytvořte fakturu

CONTEC PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CONTEC PLUS
IČO 35701374
TIN 2020349056
DIČ SK2020349056
Datum vytvoření 25 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONTEC PLUS
Staviteľská 3
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 061 616 €
Zisk 33 856 €
Kapitál 297 237 €
Vlastní kapitál 81 271 €
Kontaktní informace
Email contec@contec.sk
webové stránky http://www.contec.sk
Telefon(y) +421244871336, +421244871976
Mobile(y) +421903404514
Fax(y) 0244871976
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 273,466
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 34,855
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 34,855
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 34,855
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 236,182
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 130,675
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 130,660
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 15
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 220
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 220
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 67,678
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 67,575
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,575
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 103
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,609
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,416
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,193
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,429
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,429
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 273,466
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,627
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 56,467
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 56,467
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,856
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 175,839
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,137
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 7,926
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 7,926
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,748
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 8,463
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 154,690
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 100,750
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100,750
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,607
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,302
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 745
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,163
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,123
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 954
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 954
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,062,598
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,061,616
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,058,728
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,883
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,010,406
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 713,990
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 37,787
D. Služby (účtová skupina 51) 184,813
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 50,207
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 34,536
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,149
4. Sociální náklady (527, 528) 3,522
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,956
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,998
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,998
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 800
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,855
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 51,210
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 122,138
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 982
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 202
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 202
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 780
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,518
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,329
2. Ostatní náklady (562A) 2,329
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,189
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,536
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 43,674
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,818
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,818
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,856
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35701374 TIN: 2020349056 DIČ: SK2020349056
 • Sídlo: CONTEC PLUS, Staviteľská 3, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Cachovan Romanova 4/2446 Bratislava 851 02 17.04.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Juraj Cachovan 4 648 € (70%) Romanova 4/2446 Bratislava 851 02
  Roman Neumahr 996 € (15%) Bratislava 841 02
  Martin Jaščur 996 € (15%) Ožvoldíkova 6 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.10.2009Noví spoločníci:
   Roman Neumahr Saratovská 8 Bratislava 841 02
   Martin Jaščur Ožvoldíkova 6 Bratislava 841 02
   23.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Špička Robotnícka 8/3116 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Špička Robotnícka 8/3116 Bratislava 831 03
   01.01.2007Nové sidlo:
   Staviteľská 3 Bratislava 831 04
   31.12.2006Zrušené sidlo:
   Staviteľská 3 Bratislava 831 04
   21.10.2006Nové sidlo:
   Staviteľská 3 Bratislava 831 04
   20.10.2006Zrušené sidlo:
   Botanická 9 Bratislava 841 04
   17.04.2004Noví spoločníci:
   Juraj Cachovan Romanova 4/2446 Bratislava 851 02
   Tomáš Špička Robotnícka 8/3116 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Cachovan Romanova 4/2446 Bratislava 851 02
   Tomáš Špička Robotnícka 8/3116 Bratislava 831 03
   16.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   23.05.2000Noví spoločníci:
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   22.05.2000Noví spoločníci:
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   21.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Špička Haanova 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Špička Haanova 19 Bratislava
   25.10.1996Nové obchodné meno:
   CONTEC PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Botanická 9 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Haanova 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Haanova 19 Bratislava