Vytvořte fakturu

DST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DST
IČO 35701382
TIN 2020340916
DIČ SK2020340916
Datum vytvoření 25 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DST
Nová Rožňavská 134/A
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 89 198 €
Zisk -8 995 €
Kapitál 87 189 €
Vlastní kapitál 51 682 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244460175
Mobile(y) 0903714315
Fax(y) 0244460175
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,017
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 8,017
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,017
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,049
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,215
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,462
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,715
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 65,066
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,686
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 66,511
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -22,133
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,995
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,380
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 557
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,660
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,413
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,227
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 60
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 163
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 89,198
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 73,821
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 15,102
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 275
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 95,933
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 58,018
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,632
C. Služby (účtová skupina 51) 9,960
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 19,774
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 622
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,734
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 193
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,735
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,313
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 20
XI. Kurzové zisky (663) 20
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,320
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,320
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,300
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,035
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,995
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35701382 TIN: 2020340916 DIČ: SK2020340916
 • Sídlo: DST, Nová Rožňavská 134/A, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Viktor Jesenák, CSc. Tomášikovo 421 Tomášikovo 925 04 30.10.1997
  Pavla Jesenáková Furdekova 19 Bratislava 851 04 13.05.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Viktor Jesenák, CSc. 6 639 € (100%) Tomášikovo 421 Tomášikovo 925 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.05.2014Nové sidlo:
   Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných)
   Noví spoločníci:
   Ing. Viktor Jesenák , CSc. Tomášikovo 421 Tomášikovo 925 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák , CSc. Tomášikovo 421 Tomášikovo 925 04 Vznik funkcie: 30.10.1997
   Pavla Jesenáková Furdekova 19 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 13.05.2014
   30.05.2014Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák , CSc. Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.10.1997
   23.10.2008Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   22.10.2008Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   09.09.2008Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   08.09.2008Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   04.06.2008Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   prenájom hnuteľných vecí
   06.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jindřich Celnar Záhradnícka 49 Bratislava 821 08
   Ing. Imrich Kázmer Štefánikova 817/114 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Kázmer Štefánikova 817/114 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 30.10.1997
   19.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jindřich Celnar Záhradnícka 49 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.12.2000
   02.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jindřich Celnar Záhradnícka 49 Bratislava 821 08
   Ing. Imrich Kázmer Štefánikova 817/114 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jindřich Celnar Záhradnícka 49 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.12.2000
   Ing. Imrich Kázmer Štefánikova 817/114 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 30.10.1997
   Ing. Viktor Jesenák , CSc. Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.10.1997
   01.07.2003Zrušeny spoločníci:
   SANTECH spol. s r.o. IČO: 31 361 684 Hattalova 8 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jindřich Celnar Záhradnícka 49 Bratislava 821 08
   Ing. Viktor Jesenák , CSc. Furdekova 19 Bratislava 851 04
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivanka pri Dunaji 900 28
   03.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jindřich Celnar Záhradnícka 49 Bratislava 821 08
   18.05.1999Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   17.05.1999Zrušené sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   13.07.1998Nové obchodné meno:
   DST, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   SANTECH spol. s r.o. IČO: 31 361 684 Hattalova 8 Bratislava 831 03
   12.07.1998Zrušené obchodné meno:
   Dodávky špeciálnej techniky, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   SANTECH spol. s r.o. IČO: 31 361 684 Hattalova 8 Bratislava 831 03
   07.01.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viktor Jesenák , CSc. Furdekova 19 Bratislava 851 04
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivanka pri Dunaji 900 28
   06.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Šuster Babuškova 6 Bratislava
   25.10.1996Nové obchodné meno:
   Dodávky špeciálnej techniky, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   vykonávanie bytových a občianských stavieb, vrátane sídliskových celkov
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných stavieb
   vykonávanie dopravných stavieb
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   SANTECH spol. s r.o. IČO: 31 361 684 Hattalova 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Šuster Babuškova 6 Bratislava