Vytvořte fakturu

PRO.GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRO.GROUP
IČO 35701471
TIN 2020311403
DIČ SK7020000625
Datum vytvoření 25 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO.GROUP
Gaštanová 1
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 225 588 €
Zisk 64 381 €
Kapitál 2 010 344 €
Vlastní kapitál 1 111 201 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903588681, +421911588200, +421911588201, +421911588202, +421911588204, +421903588682, +421903588683
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,344,987
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,331,709
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 146,542
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 13,278
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 292,723
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,112
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 85,584
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 153,968
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 31,498
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,637,710
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,082,429
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,010,744
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 64,381
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 555,281
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 553,962
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 84,216
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 91,645
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 378,101
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,319
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 225,588
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 176,344
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 39,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,744
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 258,925
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 29,932
C. Služby (účtová skupina 51) 87,394
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,984
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 102,553
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 17,673
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,389
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -33,337
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 59,018
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 102,224
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 102,215
X. Úrokové výnosy (662) 4
XI. Kurzové zisky (663) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,546
M. Úrokové náklady (562) 3,243
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 302
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 98,678
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 65,341
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 64,381
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35701471 TIN: 2020311403 DIČ: SK7020000625
 • Sídlo: PRO.GROUP, Gaštanová 1, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. arch. Ľuboš Poláček Vidlicová 37 Bratislava 831 01 04.11.2009
  Ing. arch. Martin Bajtek Lopenícka 16 Bratislava 831 02 25.10.1996
  Ing. arch. Matúš Konček Jelšová 5 Bratislava 831 01 25.10.1996
  Ing. arch. Martin Matunák Stromová 38 Bratislava 831 03 15.04.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. arch. Ľuboš Poláček 1 660 € (25%) Vidlicová 37 Bratislava 831 01
  Ing. arch. Martin Bajtek 1 660 € (25%) Lopenícka 16 Bratislava 831 02
  Ing. arch. Matúš Konček 1 660 € (25%) Jelšová 5 Bratislava 831 01
  Ing. arch. Martin Matunák 1 660 € (25%) Stromová 38 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.11.2009Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Vidlicová 37 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Vidlicová 37 Bratislava 831 01
   03.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Čajkovského 49 Trnava 917 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Čajkovského 49 Trnava 917 08
   10.12.2005Nové obchodné meno:
   PRO.GROUP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gaštanová 1 Bratislava 811 04
   09.12.2005Zrušené obchodné meno:
   PRO 5, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Justičná 5 Bratislava 811 07
   15.04.2003Nové sidlo:
   Justičná 5 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Bajtek Lopenícka 16 Bratislava 831 02
   Ing. arch. Matúš Konček Jelšová 5 Bratislava 831 01
   Ing. arch. Martin Matunák Stromová 38 Bratislava 831 03
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Čajkovského 49 Trnava 917 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Martin Matunák Stromová 38 Bratislava 831 03
   14.04.2003Zrušené sidlo:
   Mudroňova 24 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Martin Bajtek Lopenícka 16 Bratislava 831 02
   Ing. arch. Danica Čabelková Mudroňová 24 Bratislava 811 01
   Ing. arch. Matúš Konček Jelšová 5 Bratislava 831 01
   Ing. arch. Martin Matunák Ružová 23 Nitra 949 01
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Čajkovského 49 Trnava 917 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Danica Čabelková Mudroňová 24 Bratislava 811 01 Skončenie funkcie: 27.12.2002
   Ing. arch. Martin Matunák Ružová 23 Nitra 949 01
   25.08.1998Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb
   dodávka a zariadenie interiérov vrátane interiérových stavebných úprav
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Bajtek Lopenícka 16 Bratislava 831 02
   Ing. arch. Danica Čabelková Mudroňová 24 Bratislava 811 01
   Ing. arch. Matúš Konček Jelšová 5 Bratislava 831 01
   Ing. arch. Martin Matunák Ružová 23 Nitra 949 01
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Čajkovského 49 Trnava 917 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Martin Bajtek Lopenícka 16 Bratislava 831 02
   Ing. arch. Danica Čabelková Mudroňová 24 Bratislava 811 01
   Ing. arch. Matúš Konček Jelšová 5 Bratislava 831 01
   Ing. arch. Martin Matunák Ružová 23 Nitra 949 01
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Čajkovského 49 Trnava 917 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.10.1996Nové obchodné meno:
   PRO 5, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mudroňova 24 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   inžinierska činnosť
   návrhárska činnosť
   interiérové navrhovanie
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   organizovanie výstav
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Bajtek Lopenícka 16 Bratislava 831 02
   Ing. arch. Danica Čabelková Mudroňová 24 Bratislava 811 01
   Ing. arch. Matúš Konček Jelšová 5 Bratislava 831 01
   Ing. arch. Martin Matunák Ružová 23 Nitra 949 01
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Čajkovského 49 Trnava 917 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Martin Bajtek Lopenícka 16 Bratislava 831 02
   Ing. arch. Matúš Konček Jelšová 5 Bratislava 831 01
   Ing. arch. Danica Čabelková Mudroňová 24 Bratislava 811 01 Skončenie funkcie: 27.12.2002
   Ing. arch. Martin Matunák Ružová 23 Nitra 949 01
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Čajkovského 49 Trnava 917 08