Vytvořte fakturu

CHEZAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CHEZAR
IČO 35701501
TIN 2020331951
DIČ SK2020331951
Datum vytvoření 29 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHEZAR
Rajecká 22
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 561 753 €
Zisk 51 974 €
Kapitál 168 111 €
Vlastní kapitál 96 698 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421944626364
Fax(y) 0245525300
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,247
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,247
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,247
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 280,037
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 154,034
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,088
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 77,554
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 290,284
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 148,672
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 89,395
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 51,974
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 141,612
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 666
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 139,893
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 119,669
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,819
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 16,389
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,053
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 561,753
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 355,900
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 205,853
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 491,703
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 278,310
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 75,064
C. Služby (účtová skupina 51) 88,554
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 45,784
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 922
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,697
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -688
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,060
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 70,050
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 119,825
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4,832
X. Úrokové výnosy (662) 4
XI. Kurzové zisky (663) 4,828
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 7,756
M. Úrokové náklady (562) 9
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,751
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,996
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,924
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 67,126
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 15,152
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 51,974
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015