Vytvořte fakturu

RGA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.11.2015
Basic information
Obchodní název RGA
IČO 35701510
TIN 2020331896
DIČ SK2020331896
Datum vytvoření 28 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RGA
Rácová 1525/13
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 766 €
Zisk 2 614 €
Kapitál 1 689 €
Vlastní kapitál 89 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253414467, 0911718686
Mobile(y) 0911718686
Date of updating data: 26.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,263
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,263
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 5,263
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,703
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,214
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,614
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,560
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,560
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,500
Date of updating data: 26.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 3,766
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,766
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 100
C. Služby (účtová skupina 51) 100
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,666
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,666
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 93
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -92
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,574
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,614
Date of updating data: 26.11.2015
Date of updating data: 26.11.2015