Vytvořte fakturu

PH REAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PH REAL
IČO 35701579
TIN 2020311414
DIČ SK2020311414
Datum vytvoření 29 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PH REAL
Haydnova 19
81102
Bratislava
Financial information
Zisk -2 100 €
Kapitál 30 723 €
Vlastní kapitál -62 595 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254791983
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,880
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 500
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 380
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 30,880
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -64,695
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 121
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -69,355
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,100
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 95,575
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 81
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 94,494
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,894
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 945
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 89,655
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 967
C. Služby (účtová skupina 51) 962
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -967
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -962
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 173
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 173
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -173
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,140
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,100
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015