Vytvořte fakturu

DAMON - TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DAMON - TRADE
IČO 35701668
TIN 2020356393
DIČ SK2020356393
Datum vytvoření 30 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAMON - TRADE
Pečnianska 25
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 012 856 €
Zisk 3 919 €
Kapitál 295 316 €
Vlastní kapitál 85 500 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255410982, 0244372897
Mobile(y) +421905237847
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 287,701
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 60,174
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,174
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,112
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,062
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 50,000
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 50,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 227,043
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 182,134
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 182,134
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 19,168
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 18,399
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,399
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 501
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 268
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,741
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 18,308
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,433
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 484
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 484
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 287,701
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 89,419
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,195
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,195
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,280
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,280
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 49,022
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 49,022
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,919
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 198,282
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,442
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,442
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 193,051
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 178,021
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,090
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 135,931
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,114
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,085
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,831
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,789
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,789
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,007,588
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,012,856
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 153,497
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,058
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 852,033
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,267
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,005,553
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 131,194
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 634,830
D. Služby (účtová skupina 51) 125,698
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 103,948
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 73,606
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,842
4. Sociální náklady (527, 528) 4,500
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,581
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,000
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,000
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,353
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,949
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,303
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 115,866
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 506
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 492
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -504
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,799
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,919
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35701668 TIN: 2020356393 DIČ: SK2020356393
 • Sídlo: DAMON - TRADE, Pečnianska 25, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01 07.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Šabo 23 236 € (70%) Pečnianska 25 Bratislava 851 01
  Ing. Richard Čuda 9 959 € (30%) Bratislava 851 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.04.1997
   05.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava
   21.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   20.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   09.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   08.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   19.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava
   18.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Živčák Partizánska 81 Nitra 949 11
   30.10.1996Nové obchodné meno:
   DAMON - TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   navrhovanie designu spotrebných výrobkov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalšiemu prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   špeditérska činnosť bez dopravy
   prevádzkovanie skladov
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Živčák Partizánska 81 Nitra 949 11