Vytvořte fakturu

BALEN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název BALEN
IČO 35701706
TIN 2020311568
DIČ SK2020311568
Datum vytvoření 30 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BALEN
Železničiarska 13
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 112 147 €
Zisk -9 815 €
Kapitál 1 692 178 €
Vlastní kapitál -506 667 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252444771, 0252444772, 0252444778, 0252444779, 0252444780
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,690,140
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 849,538
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 25,585
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 25,585
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 823,953
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 51,521
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 397,116
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 375,316
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 833,231
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 813,170
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,488
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,488
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 792,682
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,061
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 236
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,825
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,371
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 950
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 6,421
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,690,140
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -516,482
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -513,970
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 146,674
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -660,644
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,815
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,206,622
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,433,154
6. Long-term advance payments received (475A) 32,406
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,490,189
12. Odložený daňový závazek (481A) -89,441
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 291,500
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 416,883
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 393,534
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 393,534
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 18,300
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,549
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,500
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 65,085
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 112,145
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 112,147
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 112,147
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,842
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,375
D. Služby (účtová skupina 51) 27,960
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,451
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,985
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,985
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,071
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 51,305
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 67,812
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 61,120
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 12,394
2. Ostatní náklady (562A) 12,394
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 44,655
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,071
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -61,120
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,815
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,815
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015