Vytvořte fakturu

ABC taxi - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.06.2016
Basic information
Obchodní název ABC taxi
IČO 35701773
TIN 2020324647
Datum vytvoření 30 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABC taxi
Pobrežná 41
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 43 711 €
Zisk 859 €
Kontaktní informace
Email dispecing@abc-taxi.sk
webové stránky http://www.abc-taxi.sk
Mobile(y) +421903646179
Fax(y) 0253419191
Date of updating data: 24.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,000
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 10,000
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,697
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,721
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,063
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,913
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 53,697
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 43,300
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 667
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 35,102
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 859
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,397
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 226
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,423
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,240
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,613
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 570
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,678
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 70
Date of updating data: 24.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 43,711
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 173
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 42,413
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,125
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 42,225
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 173
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,485
C. Služby (účtová skupina 51) 15,174
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 21,818
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 31
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,544
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,486
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,754
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 89
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 89
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -89
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,397
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 538
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 859
Date of updating data: 24.06.2016