Vytvořte fakturu

Capital Industrial - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.11.2016
Basic information
Obchodní název Capital Industrial
IČO 35701790
TIN 2021452642
DIČ SK2021452642
Datum vytvoření 30 Říjen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Capital Industrial
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 382 931 €
Zisk -199 062 €
Kapitál 48 846 557 €
Vlastní kapitál 2 522 786 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232151264
Mobile(y) 0905631820
Date of updating data: 09.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,035,408
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,756,400
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,756,400
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,756,400
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 279,008
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 261,824
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 132,408
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 132,408
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 799
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 128,617
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,184
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 116
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,068
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,035,408
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,362,331
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,625,320
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,625,320
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 40,848
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 40,848
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,104,775
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,104,775
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -199,062
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,673,077
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 619
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 619
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,672,458
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,261
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,261
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,466
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,663,731
Date of updating data: 09.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,336,771
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,382,931
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 495,978
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 82,793
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 758,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46,160
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,459,107
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 490,451
D. Služby (účtová skupina 51) 63,138
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 483
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 763,881
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 33,707
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 107,447
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -76,176
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,182
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,009,361
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 1,000,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8,855
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8,855
XII. Kurzové zisky (663) 506
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,129,367
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 945,000
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 123,282
2. Ostatní náklady (562A) 123,282
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 60,780
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 305
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -120,006
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -196,182
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -199,062
Date of updating data: 09.11.2016
Date of updating data: 09.11.2016