Vytvořte fakturu

íver - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název íver
IČO 35701803
TIN 2020331995
DIČ SK2020331995
Datum vytvoření 31 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo íver
Mierová 26
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 120 €
Zisk 1 124 €
Kapitál 27 007 €
Vlastní kapitál 25 589 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,877
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 840
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,596
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 441
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 28,877
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,713
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 18,950
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,124
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,164
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,739
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,739
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 425
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 11,120
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,120
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 8,458
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,049
C. Služby (účtová skupina 51) 1,370
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,039
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,662
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,701
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,580
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,456
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,124
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015