Vytvořte fakturu

FAVART - UNITEAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FAVART - UNITEAM
IČO 35701897
TIN 2020341070
DIČ SK2020341070
Datum vytvoření 30 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FAVART - UNITEAM
Drieňová 24
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 520 €
Zisk -580 €
Kapitál 253 817 €
Vlastní kapitál -637 271 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243331020
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 251,071
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 251,071
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,476
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,461
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 252,547
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 162,149
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 800,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -644,575
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -580
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 90,398
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 22,646
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,836
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,850
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 67,752
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 3,520
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,520
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 81
C. Služby (účtová skupina 51) 79
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,439
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -79
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,059
M. Úrokové náklady (562) 2,987
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,059
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 380
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -580
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015