Vytvořte fakturu

SBA Consult - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SBA Consult
IČO 35701927
TIN 2020349133
DIČ SK2020349133
Datum vytvoření 30 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SBA Consult
Šustekova 51
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 135 050 €
Zisk 70 299 €
Kapitál 140 241 €
Vlastní kapitál 135 923 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421253412558
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 20,408
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,408
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,408
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 200,407
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 165,925
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,793
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,813
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,876
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 220,815
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 206,222
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 128,620
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 70,299
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,593
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,839
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,973
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,385
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,588
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 781
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 135,050
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 132,713
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,300
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 47,270
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,266
C. Služby (účtová skupina 51) 32,352
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 874
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 643
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,188
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,947
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 87,780
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 95,095
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2,708
X. Úrokové výnosy (662) 1,232
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,476
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 202
M. Úrokové náklady (562) 86
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 116
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,506
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 90,286
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 19,987
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 70,299
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35701927 TIN: 2020349133 DIČ: SK2020349133
 • Sídlo: SBA Consult, Šustekova 51, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02 30.10.1996
  Ing. Silvia Bezáková Cerovská 110 Šenkvice 900 81 30.10.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavol Siváček 3 320 € (50%) Nejedlého 10 Bratislava 841 02
  Ing. Silvia Bezáková 3 320 € (50%) Cerovská 110 Šenkvice 900 81
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.01.2010Nové sidlo:
   Šustekova 51 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Silvia Bezáková Cerovská 110 Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 30.10.1996
   Ing. Silvia Bezáková Cerovská 110 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 30.10.1996
   05.01.2010Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   23.09.2003Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   22.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   19.06.2001Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   18.06.2001Zrušené sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   14.08.2000Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   13.08.2000Zrušené sidlo:
   Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   06.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   05.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 8 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 8 Bratislava 851 04
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 8 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 8 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   30.10.1996Nové obchodné meno:
   SBA Consult, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 8 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 8 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02