Vytvořte fakturu

SES Energoprojekt - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SES Energoprojekt
IČO 35701951
TIN 2020327606
DIČ SK2020327606
Datum vytvoření 31 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SES Energoprojekt
Gajova 4
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 313 429 €
Zisk -92 469 €
Kapitál 482 977 €
Vlastní kapitál 190 163 €
Kontaktní informace
Email posta@energoprojekt.sk
webové stránky http://www.energoprojekt.sk
Telefon(y) +421243413292
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 216,123
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 215,113
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 74,817
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 74,817
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 135,250
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 124,632
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,632
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,618
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,046
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,183
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,863
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,010
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,010
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 216,123
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,720
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 57,121
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 57,121
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 26,555
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,712
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,712
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 100,801
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 100,801
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -92,469
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,431
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,204
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,204
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 103,060
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 43,980
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,980
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,775
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,154
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,151
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,167
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,167
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,972
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 1,972
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 305,499
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 313,429
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 301,854
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 3,645
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 350
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,580
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 398,239
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,487
D. Služby (účtová skupina 51) 137,627
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 243,110
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 175,612
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 61,493
4. Sociální náklady (527, 528) 6,005
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 545
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,470
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -84,810
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 161,385
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 557
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 556
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,256
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,976
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 280
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,699
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -91,509
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -92,469
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35701951 TIN: 2020327606 DIČ: SK2020327606
 • Sídlo: SES Energoprojekt, Gajova 4, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Koloman Prónay Lehockého 4 Bratislava 811 05 19.05.1997
  Martin Paštika Karolíny Světlé 581 Vimperk 385 01 Česká republika 01.06.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Koloman Prónay 3 500 € (6.1%) Lehockého 4 Bratislava 811 05
  Jozef Čulen 3 500 € (6.1%) Bratislava 811 03
  Ivica Ondrušová 3 500 € (6.1%) Hanulova 9 Bratislava 841 01
  Milan Sofka 3 500 € (6.1%) Plavecký Štvrtok 900 68
  Pavol Synak 3 500 € (6.1%) Bratislava 851 01
  Zdeněk Mynař 3 500 € (6.1%) Legionárska 3 Bratislava 831 04
  SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. 29 120 € (51%) Továrenská 210 Tlmače 935 21
  Vlastimil Sigmund 3 500 € (6.1%) Bratislava 811 09
  Ing. Rastislav Jokel 1 750 € (3.1%) Bratislava 831 04
  Ing.Arch. Viera Joklová 1 750 € (3.1%) Bratislava 841 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.12.2011Nové sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 811 09
   22.12.2011Zrušené sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 811 09
   14.05.2010Nové predmety činnosti:
   posudzovanie vplyvov na životné prostredie
   12.03.2010Nové sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Jokel Vajnorská 1356/52 Bratislava 831 04
   Ing.Arch. Viera Joklová Bakošova 2099/24 Bratislava 841 03
   11.03.2010Zrušené sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Jokel Bakošova 24 Bratislava 841 03
   01.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Martin Paštika Karolíny Světlé 581 Vimperk 385 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.06.2007
   31.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Ižold 29. augusta Levice 934 01 Vznik funkcie: 30.04.1998
   21.11.2006Noví spoločníci:
   Vlastimil Sigmund Grösslingova 20 Bratislava 811 09
   20.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Jediný Vážska 21 Bratislava 821 07
   13.05.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Koloman Prónay Lehockého 4 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 19.05.1997
   12.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Bobok Dlhá 46 Tlmače 935 21 Vznik funkcie: 30.04.1998
   Ing. Vladimír Haško , CSc Lipová 13 Tlmače 935 21 Vznik funkcie: 30.04.1998
   Rastislav Jokel Bakošova 24 Bratislava 841 03
   Koloman Prónay Lehockého 4 Bratislava 811 05
   20.05.2003Nové obchodné meno:
   SES Energoprojekt, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. IČO: 31 411 690 Továrenská 210 Tlmače 935 21
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Bobok Dlhá 46 Tlmače 935 21 Vznik funkcie: 30.04.1998
   Ing. Vladimír Haško , CSc Lipová 13 Tlmače 935 21 Vznik funkcie: 30.04.1998
   Ing. Štefan Ižold 29. augusta Levice 934 01 Vznik funkcie: 30.04.1998
   19.05.2003Zrušené obchodné meno:
   ENERGOPROJEKT spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Jediný Vážska 21 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 30.04.1998
   11.11.1997Nové sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   10.11.1997Zrušené sidlo:
   Niťová 3 Bratislava 821 08
   19.05.1997Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb, energetické zariadenia a siete
   projektovanie stavieb - pozemné stavby
   Noví spoločníci:
   Jozef Čulen Myjavská 6 Bratislava 811 03
   Ivica Ondrušová Hanulova 9 Bratislava 841 01
   Koloman Prónay Lehockého 4 Bratislava 811 05
   Milan Sofka 463 Plavecký Štvrtok 900 68
   Pavol Synak Iljušinova 10 Bratislava 851 01
   Zdeněk Mynař Legionárska 3 Bratislava 831 04
   Ladislav Jediný Vážska 21 Bratislava 821 07
   Rastislav Jokel Bakošova 24 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Jediný Vážska 21 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 30.04.1998
   Rastislav Jokel Bakošova 24 Bratislava 841 03
   Koloman Prónay Lehockého 4 Bratislava 811 05
   18.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Pavol Fellegi Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Jela Fellegiová Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Fellegi Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Jela Fellegiová Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   31.10.1996Nové obchodné meno:
   ENERGOPROJEKT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Niťová 3 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   odborné pomoci, štúdie, analýzy v oblasti energetiky
   poradenská činnosť v oblasti energetiky
   obstarávateľská činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Pavol Fellegi Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Jela Fellegiová Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Fellegi Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Jela Fellegiová Zúbekova 5 Bratislava 841 01