Vytvořte fakturu

N - club - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název N - club
IČO 35702052
TIN 2020356371
DIČ SK2020356371
Datum vytvoření 04 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N - club
Ševčenkova 2
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 37 776 €
Zisk -4 013 €
Kapitál 13 055 €
Vlastní kapitál 6 688 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245988314, 0262410614, 0255569731
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,139
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,139
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,139
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,960
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 17
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,800
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,747
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 24,099
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,676
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -614
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,013
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,423
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,923
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 627
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,258
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,038
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 37,776
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,776
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 40,758
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,882
C. Služby (účtová skupina 51) 17,225
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,875
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 184
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,077
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,515
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,982
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -21,107
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 72
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -71
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,053
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,013
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015