Vytvořte fakturu

PRESSBURG CENTRUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRESSBURG CENTRUM
Stav V likvidaci
IČO 35702079
TIN 2020311480
Datum vytvoření 01 Listopad 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PRESSBURG CENTRUM
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Financial information
Zisk -612 €
Kapitál 2 106 €
Vlastní kapitál -2 713 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,397
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,397
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,396
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 131
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,265
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,397
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,136
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 9,959
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 207,104
2. Ostatní fondy (427, 42X) 207,104
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -259,427
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,280
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -260,707
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -612
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,533
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,533
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,374
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,374
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 635
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 375
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 149
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 -231
D. Služby (účtová skupina 51) 5,838
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,263
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 3,996
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,267
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 218
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -11,550
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 231
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,838
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 843
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 843
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -843
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -612
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -612
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255343.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35702079 TIN: 2020311480
 • Sídlo: PRESSBURG CENTRUM, Dvořákovo nábrežie 8, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Gabriela Šillová predseda Blagoevova 2673/2 Bratislava 851 04 27.11.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Šillová - predseda predstavenstva Blagoevova 2673/2 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 27.11.2014
   01.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Veronika Lapuníková - predseda predstavenstva Pod Hájom 1091/72-79 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 23.11.2011
   17.01.2013Nové obchodné meno:
   PRESSBURG CENTRUM, a.s., v likvidácii
   16.01.2013Zrušené obchodné meno:
   PRESSBURG CENTRUM, a.s.
   02.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Veronika Lapuníková - predseda predstavenstva Pod Hájom 1091/72-79 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 23.11.2011
   01.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Giertlová - predseda predstavenstva Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 30.09.2011
   18.10.2011Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 8 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Giertlová - predseda predstavenstva Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 30.09.2011
   17.10.2011Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Giertlová - predseda Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   15.12.2006Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   14.12.2006Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   19.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Katarína Giertlová - predseda Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   18.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Kokindová - predseda Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   13.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Katarína Kokindová - predseda Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   12.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Mlynárik - predseda Studenohorská 15 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 31.10.2003
   04.11.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marián Mlynárik - predseda Studenohorská 15 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 31.10.2003
   03.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RSDr.R Pavol Dinka Koprivnicka 28 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   Ing. Alexander Grman Grösslingova 30 Bratislava 811 09 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   JUDr. Jozef Grman Mamateyova 10 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   Ing. Peter Hoták Osuského 1647/22 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   Ing. Gabriela Salomonová Palisády 14 Bratislava 811 06 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   11.11.2002Nové obchodné meno:
   PRESSBURG CENTRUM, a.s.
   10.11.2002Zrušené obchodné meno:
   SLOVAKOPRESS, a.s.
   28.08.2001Nové predmety činnosti:
   požičiavanie a prenájom prístrojov, mechanizmov a motorových vozidiel
   faktoring a forfaiting
   organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych podujatí
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom priestorov a poskytovanie služieb s nimi spojených
   27.08.2001Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom priestorov budovy Pribinova 25, Bratislava
   12.02.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RSDr.R Pavol Dinka Koprivnicka 28 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   11.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Pochaba Roľnícka 337 Bratislava 831 07
   26.05.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Jozef Grman Mamateyova 10 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   25.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Halgaš Na hlinách 34 Trnava 917 01
   11.11.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alexander Grman Grösslingova 30 Bratislava 811 09 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   Ing. Dušan Halgaš Na hlinách 34 Trnava 917 01
   Ing. Peter Hoták Osuského 1647/22 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   Jozef Pochaba Roľnícka 337 Bratislava 831 07
   Ing. Gabriela Salomonová Palisády 14 Bratislava 811 06 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   10.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Bulák Toryská 5 Bratislava 821 07
   Mgr. Miroslav Cibulka Mariánska 34/A Stupava 900 31
   RSDr. Pavol Dinka Koprivnická 28 Bratislava 841 01
   Michal Godár Jégeho 3 Bratislava 821 08
   Ing. Ladislav Hudec Holičská 12 Bratislava 851 05
   JUDr. Vladimír Ondruš Kukučínova 16 Bratislava 831 03
   Ing. Gabriela Salomonová Vranovská 65 Bratislava 851 02
   31.10.1996Nové obchodné meno:
   SLOVAKOPRESS, a.s.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie parkoviska a garáží
   reklamná, inzertná a konferenčná činnosť
   poskytovanie služieb spojených s prenájmom priestorov
   prenájom priestorov budovy Pribinova 25, Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Bulák Toryská 5 Bratislava 821 07
   Mgr. Miroslav Cibulka Mariánska 34/A Stupava 900 31
   RSDr. Pavol Dinka Koprivnická 28 Bratislava 841 01
   Michal Godár Jégeho 3 Bratislava 821 08
   Ing. Ladislav Hudec Holičská 12 Bratislava 851 05
   JUDr. Vladimír Ondruš Kukučínova 16 Bratislava 831 03
   Ing. Gabriela Salomonová Vranovská 65 Bratislava 851 02