Vytvořte fakturu

JPK Integral - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JPK Integral
IČO 35702109
TIN 2020331940
DIČ SK2020331940
Datum vytvoření 04 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JPK Integral
Jablonové 497
90054
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 129 059 €
Zisk -36 402 €
Kapitál 93 231 €
Vlastní kapitál -44 345 €
Kontaktní informace
Email jpk.integral@gmail.com
Telefon(y) 0347787312, 0905650016
Mobile(y) 0905538235, 0905650016, 0905778336, 0907893936
Fax(y) 0347787312
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 28,450
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 28,450
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,442
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,643
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,463
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 375
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,279
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 91,093
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -29,209
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 554
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -36,402
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 120,302
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 112,715
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,369
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,685
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,535
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 100,126
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,109
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,478
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 129,059
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 51,134
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 38,794
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 39,104
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 163,346
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 42,322
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 51,237
C. Služby (účtová skupina 51) 30,893
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 28,588
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,109
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,951
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,246
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -34,287
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,580
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,156
M. Úrokové náklady (562) 706
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 449
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,155
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -35,442
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -36,402
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015