Vytvořte fakturu

EURO BDM PRODUKCIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EURO BDM PRODUKCIA
IČO 35702150
TIN 2020824179
Datum vytvoření 05 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EURO BDM PRODUKCIA
Topoľčianska 33
85105
Bratislava
Financial information
Zisk -61 €
Kapitál 5 649 €
Vlastní kapitál 5 649 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,589
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,306
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 5,589
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,589
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -989
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -61
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 61
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -61
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -61
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -61
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4249266.tif
Date of updating data: 25.06.2015