Vytvořte fakturu

KP-PARTNER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název KP-PARTNER
Stav Zničeno
IČO 35702222
TIN 2020349177
DIČ SK2020349177
Datum vytvoření 06 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KP-PARTNER
Drobného 5
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 168 481 €
Zisk 7 094 €
Kapitál 382 088 €
Vlastní kapitál 54 198 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244257888
Mobile(y) +421903463473
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 228,184
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,794
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,794
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,794
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 213,390
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 212,303
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 66,301
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,301
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 129,502
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,500
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,087
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,076
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 228,184
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,292
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 46,895
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 46,895
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,094
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,688
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 531
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 531
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 18,198
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 91,318
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 88,084
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,084
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 773
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 734
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 277
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,450
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 52,641
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 204
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 204
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 168,216
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 168,481
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 168,216
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 265
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 147,551
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 24,923
D. Služby (účtová skupina 51) 105,541
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,218
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,663
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,555
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,138
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,138
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 719
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,930
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,752
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 512
XII. Kurzové zisky (663) 512
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,160
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,985
2. Ostatní náklady (562A) 10,985
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 25
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,150
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,648
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,282
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,188
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,188
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,094
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015
 • IČO :35702222 TIN: 2020349177 DIČ: SK2020349177
 • Sídlo: KP-PARTNER, Drobného 5, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Listopad 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.11.2015Zrušené obchodné meno:
   KP-PARTNER, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Drobného 5 Bratislava 841 01
   06.11.1996Nové obchodné meno:
   KP-PARTNER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drobného 5 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným