Vytvořte fakturu

TIBCO Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TIBCO Slovensko
IČO 35702249
TIN 2020327408
DIČ SK2020327408
Datum vytvoření 05 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIBCO Slovensko
Čajakova 18
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 854 586 €
Zisk 85 660 €
Kapitál 979 959 €
Vlastní kapitál 197 935 €
Kontaktní informace
Email jburianova@tibco.sk
Telefon(y) 0257203001, 0257203003
Fax(y) 0257203009
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 706,947
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,054
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,054
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,380
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 6,674
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 686,360
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 22
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 605,247
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 547,509
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 547,509
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 51,743
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,995
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 81,091
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,348
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 77,743
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,533
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,533
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 706,947
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,281
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 56,928
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 56,928
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,693
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,693
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 85,660
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 558,666
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 602
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 517
12. Odložený daňový závazek (481A) 85
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 526,646
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 40,732
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,732
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 360,098
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 53,875
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 38,433
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,498
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 31,418
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,418
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,851,293
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,854,586
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,851,293
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,793
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,714,091
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 24,363
D. Služby (účtová skupina 51) 676,933
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 997,233
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 698,779
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 284,108
4. Sociální náklady (527, 528) 14,346
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 522
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,051
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,051
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,989
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 140,495
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,149,997
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 21
XII. Kurzové zisky (663) 47
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,696
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,251
2. Ostatní náklady (562A) 4,251
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 467
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 978
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,628
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 134,867
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 49,207
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 49,233
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -26
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 85,660
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35702249 TIN: 2020327408 DIČ: SK2020327408
 • Sídlo: TIBCO Slovensko, Čajakova 18, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Thierry Perquier Rue des Trianons 18 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika 10.10.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  TIBCO 56 928 € (100%) Saint Aignan De Grand Lieu 44 860 Francúzska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Thierry Perquier Rue des Trianons 18 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 10.10.2014
   10.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Paul Terpereau La Noe 14 Saint Mars de Coutais 446 80 Francúzsko Vznik funkcie: 01.01.2010
   10.12.2012Zrušeny spoločníci:
   ZOELLY S.A. Boulevard Joseph II 2a Luxembourg L-1840 Luxembursko
   14.02.2012Nové sidlo:
   Čajakova 18 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   TIBCO Le Bois Cholet Saint Aignan De Grand Lieu 44 860 Francúzska republika
   13.02.2012Zrušené sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   TIBCO, société par actions simplifiée Le Bois Cholet Saint Aignan De Grand Lieu 44 860 Francúzska republika
   08.12.2010Noví spoločníci:
   ZOELLY S.A. Boulevard Joseph II 2a Luxembourg L-1840 Luxembursko
   07.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Zoëlly Investment B.V. rue Lamoriciere 18 Nantes 441 00 Francúzska republika
   05.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Paul Terpereau La Noe 14 Saint Mars de Coutais 446 80 Francúzsko Vznik funkcie: 01.01.2010
   04.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Diego Jiménez Rue Grandes Vignes 4 Clisson 441 90 Francúzsko Vznik funkcie: 10.01.2006
   26.06.2009Noví spoločníci:
   TIBCO, société par actions simplifiée Le Bois Cholet Saint Aignan De Grand Lieu 44 860 Francúzska republika
   Zoëlly Investment B.V. rue Lamoriciere 18 Nantes 441 00 Francúzska republika
   25.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Télécommunication Informatique et Bureatique Communicante de l´Ouest /T.I.B.C.O./, akciová spoločnosť Le Bois Cholet Saint-aignan-de-grand-lieu Francúzska republika
   Zoëlly Investment B.V. Locatellikade 1 Amsterdam 1076AZ Holandsko
   24.04.2008Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   20.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Diego Jiménez Rue Grandes Vignes 4 Clisson 441 90 Francúzsko Vznik funkcie: 10.01.2006
   19.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Diego Jiménez Rue de l´Ocean 31 Pornic 442 10 Francúzsko Vznik funkcie: 10.01.2006
   20.01.2006Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   nákup, predaj a prenájom telekomunikačných zariadení
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát, prenosu informácií, informatiky a software
   prieskum trhu
   organizovanie a usporadúvanie školení v oblasti prevádzkovania a údržby telekomunikačných zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Diego Jiménez Rue de l´Ocean 31 Pornic 442 10 Francúzsko Vznik funkcie: 10.01.2006
   19.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Letašiová Muzejná 4 Bratislava
   26.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Letašiová Muzejná 4 Bratislava
   25.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Diégo Jimenez Hálkova 727/5 Bratislava
   12.10.1999Noví spoločníci:
   Télécommunication Informatique et Bureatique Communicante de l´Ouest /T.I.B.C.O./, akciová spoločnosť Le Bois Cholet Saint-aignan-de-grand-lieu Francúzska republika
   Zoëlly Investment B.V. Locatellikade 1 Amsterdam 1076AZ Holandsko
   11.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Telecommunication Informatique et Bureatique de L Ouest /T.I.B.C.O./, akciová spoločnosť Le Bois Cholet Saint-aignan-de-grand-lieu Francúzska republika
   22.09.1998Nové sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   21.09.1998Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 36 Bratislava 821 08
   09.07.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   Nový štatutárny orgán:
   Diégo Jimenez Hálkova 727/5 Bratislava
   08.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Brecková Kutuzova 10 Michalovce 071 01
   05.11.1996Nové obchodné meno:
   TIBCO Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 36 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   poradenská a konzultačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Telecommunication Informatique et Bureatique de L Ouest /T.I.B.C.O./, akciová spoločnosť Le Bois Cholet Saint-aignan-de-grand-lieu Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Katarína Brecková Kutuzova 10 Michalovce 071 01