Vytvořte fakturu

REDEZ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REDEZ
IČO 35702281
TIN 2020953605
DIČ SK2020953605
Datum vytvoření 06 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REDEZ
Plavecký Štvrtok 712
90068
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 305 €
Zisk 15 085 €
Kapitál 18 835 €
Vlastní kapitál -1 395 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0347793656
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,069
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 305
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 305
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 305
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,462
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 199
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 199
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 14,734
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 14,734
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,734
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,529
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 111
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,418
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 302
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 302
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,069
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,689
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,833
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,833
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -41,893
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -41,893
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,085
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,380
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 191
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 191
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 191
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,039
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 100
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,802
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,137
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 150
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 28,305
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,305
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,305
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,188
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 872
D. Služby (účtová skupina 51) 10,166
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 466
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 683
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,117
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,267
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,045
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,085
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35702281 TIN: 2020953605 DIČ: SK2020953605
 • Sídlo: REDEZ, Plavecký Štvrtok 712, 90068, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marta Belošičová 93 Plavecký Štvrtok 900 68 03.02.1997
  Ing. Peter Hrinko Moldavská 7 Košice 17.06.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Hrinko 39 833 € (100%) Moldavská 7 Košice
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.01.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom hmotného a nehmotného majetku
   17.06.1998Nové sidlo:
   712 Plavecký Štvrtok 900 68
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hrinko Moldavská 7 Košice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hrinko Moldavská 7 Košice
   16.06.1998Zrušené sidlo:
   Brančská 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   25.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   24.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   03.02.1997Nové sidlo:
   Brančská 11 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marta Belošičová 93 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   02.02.1997Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Henrich Dušek Tekovská 10 Levice 934 01
   06.11.1996Nové obchodné meno:
   REDEZ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Henrich Dušek Tekovská 10 Levice 934 01