Vytvořte fakturu

NEONN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NEONN
IČO 35702320
TIN 2020842109
DIČ SK2020842109
Datum vytvoření 07 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NEONN
Perecká 2964/4
93405
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 133 944 €
Zisk 3 089 €
Kapitál 80 336 €
Vlastní kapitál 31 874 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0908775104
Mobile(y) 0902944600, 0908775104
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,133
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,133
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,133
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 86,918
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 20,000
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 245
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 66,586
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 93,051
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,962
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,278
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,328
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 17,267
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,089
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,089
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 337
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 57,518
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 54,578
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 676
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,915
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 349
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 234
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 133,944
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 133,943
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 129,346
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,733
C. Služby (účtová skupina 51) 109,740
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,947
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 296
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,330
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 300
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,598
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,470
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 234
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 234
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -232
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,366
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,277
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,089
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35702320 TIN: 2020842109 DIČ: SK2020842109
 • Sídlo: NEONN, Perecká 2964/4, 93405, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Listopad 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.04.2007Nové obchodné meno:
   NEONN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Perecká 2964/4 Levice 934 05
   Noví spoločníci:
   Mária Kráľová Perecká 2964/4 Levice 934 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Kráľová - konateľ Perecká 2964/4 Levice 934 05 Vznik funkcie: 20.03.2007
   31.03.2007Zrušené obchodné meno:
   SLOVKLINIK s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Šulekova 60 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ján Koller , CSc Rajecká 8 Bratislava 821 07
   MUDr. Ladislav Košťál Šulekova 60 Bratislava 811 03
   MUDr. Lýdia Smoleňová , CSc. Vazovová 11 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ladislav Košťál Šulekova 60 Bratislava 811 03
   07.11.1996Nové obchodné meno:
   SLOVKLINIK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šulekova 60 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ján Koller , CSc Rajecká 8 Bratislava 821 07
   MUDr. Ladislav Košťál Šulekova 60 Bratislava 811 03
   MUDr. Lýdia Smoleňová , CSc. Vazovová 11 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Ladislav Košťál Šulekova 60 Bratislava 811 03