Vytvořte fakturu

HANCOK Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HANCOK Slovakia
IČO 35702346
TIN 2020331918
DIČ SK2020331918
Datum vytvoření 07 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HANCOK Slovakia
Račianska 109
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 629 009 €
Zisk -7 685 €
Kapitál -11 268 €
Vlastní kapitál -87 962 €
Kontaktní informace
Email hancok@orangemail.sk
Telefon(y) 0244255992, 0244455496
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,435
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,435
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,435
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,958
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 61,108
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 452
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,379
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 64,393
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -95,648
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,664
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -98,598
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,685
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 160,041
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 365
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 110,540
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 86,180
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 544
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,515
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,301
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 49,136
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 629,009
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,775
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 622,233
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 626,838
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,837
C. Služby (účtová skupina 51) 579,904
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,549
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 367
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 367
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 33,631
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 183
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,171
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 43,267
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 6,977
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 5,325
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,652
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,976
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,805
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,685
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35702346 TIN: 2020331918 DIČ: SK2020331918
 • Sídlo: HANCOK Slovakia, Račianska 109, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľudovít Hauliš Nobelova 24 Bratislava 21.02.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľudovít Hauliš 6 971 € (100%) Nobelova 24 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.03.2011Nové predmety činnosti:
   zváračské práce
   02.11.2005Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
   31.01.2000Noví spoločníci:
   Ľudovít Hauliš Nobelova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Balažovič Gejzu Dusíka 2823/1 Trnava
   Ladislav Fotta Pankúchova 5 Bratislava
   Ľudovít Hauliš Nobelova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rudolf Balažovič Gejzu Dusíka 2823/1 Trnava
   Ladislav Fotta Pankúchova 5 Bratislava
   30.03.1999Nové sidlo:
   Račianska 109 c Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Balažovič Gejzu Dusíka 2823/1 Trnava
   Ladislav Fotta Pankúchova 5 Bratislava
   Ľudovít Hauliš Nobelova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rudolf Balažovič Gejzu Dusíka 2823/1 Trnava
   Ladislav Fotta Pankúchova 5 Bratislava
   29.03.1999Zrušené sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Fotta Pankúchova 5 Bratislava
   Ľudovít Hauliš Nobelova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   21.02.1997Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ladislav Fotta Pankúchova 5 Bratislava
   Ľudovít Hauliš Nobelova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Hauliš Nobelova 24 Bratislava
   20.02.1997Zrušené sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Karol Schinský Cintorínska 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Schinský Cintorínska 24 Bratislava
   07.11.1996Nové obchodné meno:
   HANCOK Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj papiera, celulózy a chemických vlákien
   Noví spoločníci:
   Karol Schinský Cintorínska 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Schinský Cintorínska 24 Bratislava