Vytvořte fakturu

ACON professional - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ACON professional
IČO 35702354
TIN 2020331962
DIČ SK2020331962
Datum vytvoření 08 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACON professional
Struková 12
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 310 €
Zisk 1 454 €
Kapitál 38 313 €
Vlastní kapitál 35 943 €
Kontaktní informace
Email info@acon.sk
webové stránky http://www.acon.sk
Telefon(y) +421243426335
Mobile(y) +421905652545
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 38,974
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,738
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,194
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,194
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 35,544
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 156
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 35,388
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 236
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 236
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 38,974
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 36,857
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 28,100
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 28,100
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,454
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,117
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 162
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 162
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,855
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 409
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 409
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 229
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 128
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,089
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 100
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,313
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,310
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,310
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,372
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,931
D. Služby (účtová skupina 51) 2,371
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,801
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,180
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,111
4. Sociální náklady (527, 528) 510
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 269
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,938
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,008
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 78
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 22
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 56
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -74
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,864
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 410
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 410
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,454
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015