Vytvořte fakturu

GREEN LION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.10.2015
Basic information
Obchodní název GREEN LION
IČO 35702397
TIN 2020311623
DIČ SK2020311623
Datum vytvoření 07 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GREEN LION
Bratislavská cesta 919/4
92901
Dunajská Streda
Financial information
Prodej a příjem 2 516 897 €
Zisk 179 €
Kapitál 529 145 €
Vlastní kapitál 187 359 €
Kontaktní informace
Email greenline@centrum.sk
Telefon(y) 0315526180, 0905888462, 05525526180, 055261805526180
Date of updating data: 13.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 549,540
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 288,981
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 288,981
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 117,568
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 129,636
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 41,777
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 260,559
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 241,212
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 241,212
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 37,384
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,384
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,384
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -18,037
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 92,833
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -110,870
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 549,540
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 184,921
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 150,884
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 150,884
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 179
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 364,619
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 93,397
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,394
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 88,003
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 242,853
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 116,817
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,817
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 102,838
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,061
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,539
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,508
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,090
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 28,369
Date of updating data: 13.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,516,897
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,516,897
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,516,648
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 30
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 219
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,505,538
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,250,017
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 28,067
D. Služby (účtová skupina 51) 22,177
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 144,331
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 101,724
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 34,665
4. Sociální náklady (527, 528) 7,942
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,234
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 51,128
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 51,128
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,584
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,359
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 216,417
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,300
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,300
2. Ostatní náklady (562A) 8,300
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,300
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,059
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 179
Date of updating data: 13.10.2015
Date of updating data: 13.10.2015
 • IČO :35702397 TIN: 2020311623 DIČ: SK2020311623
 • Sídlo: GREEN LION, Bratislavská cesta 919/4, 92901, Dunajská Streda
 • Datum vytvoření: 07 Listopad 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.05.1999Nové sidlo:
   Bratislavská cesta 919/4 Dunajská Streda 929 01
   Noví spoločníci:
   Tibor Balla Kodályova 6 Dunajská Streda 929 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Balla Kodályova 6 Dunajská Streda 929 01
   07.11.1996Nové obchodné meno:
   GREEN LION, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ