Vytvořte fakturu

AREPOC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AREPOC
IČO 35702419
TIN 2020356459
DIČ SK2020356459
Datum vytvoření 07 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AREPOC
Iľjušinova 4
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 172 174 €
Zisk 112 487 €
Kapitál 98 923 €
Vlastní kapitál 92 569 €
Kontaktní informace
Email info@arepoc.sk
webové stránky http://www.arepoc.sk
Telefon(y) +421263824613
Mobile(y) +421904949230
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 128,421
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,707
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,412
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 91,109
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 128,421
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 119,879
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 753
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 112,487
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,542
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 295
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,247
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 365
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 389
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,493
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 172,174
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 172,174
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 26,240
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,306
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,313
C. Služby (účtová skupina 51) 10,039
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,582
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 145,934
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 152,516
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 150
X. Úrokové výnosy (662) 9
XI. Kurzové zisky (663) 141
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,870
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 1,195
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 179
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 496
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,720
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 144,214
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 31,727
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 112,487
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015