Vytvořte fakturu

MALIP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MALIP
IČO 35702427
TIN 2020331885
Datum vytvoření 08 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MALIP
Rajecká 11
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 €
Zisk -110 602 €
Kapitál 246 994 €
Vlastní kapitál -5 722 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 136,909
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 136,909
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 69
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 69
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 136,978
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -116,324
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -13,025
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -110,602
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 253,302
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 252,830
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 778
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 252,052
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 472
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 110,025
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 110,025
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -110,024
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 98
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 98
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -98
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -110,122
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -110,602
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015