Vytvořte fakturu

CS JANSER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CS JANSER
IČO 35702559
TIN 2020331929
DIČ SK2020331929
Datum vytvoření 12 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CS JANSER
Vajnorská 135
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 449 900 €
Zisk 8 304 €
Kapitál 110 921 €
Vlastní kapitál 16 635 €
Kontaktní informace
Email janser@janser.sk
webové stránky http://www.janser.sk
Telefon(y) +421265424546, +421265424600
Fax(y) 0265424546
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 125,476
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,932
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,932
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,932
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 119,887
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 43,932
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 945
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 42,987
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 53,712
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 27,327
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,327
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 26,385
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,243
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 250
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,993
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 657
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 657
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 125,476
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,939
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,328
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 544
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 544
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,123
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,123
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,304
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 100,531
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,118
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 967
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,151
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 96,969
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 77,113
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,113
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,961
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 170
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,032
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,040
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,653
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 444
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 444
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 6
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 449,852
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 449,900
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 445,943
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,909
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 437,101
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 317,420
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,453
D. Služby (účtová skupina 51) 49,767
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 42,228
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 30,384
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,646
4. Sociální náklady (527, 528) 1,198
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 454
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,850
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,850
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,370
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,559
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,799
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,212
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,378
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 801
2. Ostatní náklady (562A) 801
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,577
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,378
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,421
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,117
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,117
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,304
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35702559 TIN: 2020331929 DIČ: SK2020331929
 • Sídlo: CS JANSER, Vajnorská 135, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Fabiánek Pražská 3231/35 Bratislava 11.11.1996
  Andrea Fabiánková Repašského 3115/20 Bratislava 24.07.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Fabiánek 1 328 € (20%) Pražská 3231/35 Bratislava
  Andrea Fabiánková 5 312 € (80%) Repašského 3115/20 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.11.2013Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   12.11.2013Zrušené sidlo:
   Mlynská dolina č.p. 175, areál UK Bratislava 842 15
   24.07.2003Noví spoločníci:
   Andrea Fabiánková Repašského 3115/20 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Fabiánková Repašského 3115/20 Bratislava
   23.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava
   23.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabiánek Pražská 3231/35 Bratislava 811 04
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava
   22.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabiánek Adámiho 4 Bratislava
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava
   19.12.1997Nové sidlo:
   Mlynská dolina č.p. 175, areál UK Bratislava 842 15
   18.12.1997Zrušené sidlo:
   Syslia 46 Bratislava 821 05
   11.11.1996Nové obchodné meno:
   CS JANSER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Syslia 46 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabiánek Adámiho 4 Bratislava
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Fabiánek Pražská 3231/35 Bratislava
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava