Vytvořte fakturu

ZOMA PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZOMA PLUS
IČO 35702605
TIN 2020327562
DIČ SK2020327562
Datum vytvoření 12 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZOMA PLUS
Míletičova 90
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 750 €
Zisk -2 865 €
Kapitál 17 392 €
Vlastní kapitál -64 376 €
Kontaktní informace
Email zoma@zoma.sk
Telefon(y) 0220700602, 0253414125, 0253414133, 0903277554
Mobile(y) 0903277554
Fax(y) 0220700602
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,628
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,596
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -2,179
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 19,628
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -67,240
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -64,376
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,864
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 86,868
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 72,917
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,108
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,433
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 62,376
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,951
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 3,750
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,750
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 6,615
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,365
C. Služby (účtová skupina 51) 4,250
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,865
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,865
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,865
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,865
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015