Vytvořte fakturu

IGS - HS Art Service - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IGS - HS Art Service
IČO 35702613
TIN 2020349188
DIČ SK2020349188
Datum vytvoření 11 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IGS - HS Art Service
Jamnického 2
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 558 852 €
Zisk 4 339 €
Kapitál 301 383 €
Vlastní kapitál 48 441 €
Kontaktní informace
Email kriz@igs-hsartservice.sk
Telefon(y) 0254434595, 0903416010
Mobile(y) 0903416010
Fax(y) 0254434597
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 286,469
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 129,526
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 129,526
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 129,526
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 147,084
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 68,197
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 53,746
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,746
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,458
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,993
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 78,887
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 813
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 78,074
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,859
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,859
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 286,469
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 53,150
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,161
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,161
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 39,010
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 40,029
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,019
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,339
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 219,625
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 97,370
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,383
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 92,987
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 110,306
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 51,970
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,970
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,224
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,261
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,981
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,870
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,949
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,949
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 13,694
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 13,694
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 528,454
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 558,852
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 528,454
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,598
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 546,542
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 78,847
D. Služby (účtová skupina 51) 188,195
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 177,473
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 132,138
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 41,948
4. Sociální náklady (527, 528) 3,387
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,227
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 48,959
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 48,959
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50,841
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,310
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 261,412
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 26
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,548
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,078
2. Ostatní náklady (562A) 3,078
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 40
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 430
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,518
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,792
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,453
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,453
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,339
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35702613 TIN: 2020349188 DIČ: SK2020349188
 • Sídlo: IGS - HS Art Service, Jamnického 2, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05 11.11.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Igor Kříž 4 913 € (74%) Jamnického 2 Bratislava 841 05
  HS - Art Service Austria GmbH 1 727 € (26%) Viedeň 1230 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.07.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   17.04.2004Nové obchodné meno:
   IGS - HS Art Service, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   HS - Art Service Austria GmbH Grossmarktstrasse 6 Viedeň 1230 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.11.1996
   16.04.2004Zrušené obchodné meno:
   IGS Trading, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   25.03.2004Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   24.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Mária Křížová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   19.11.1998Noví spoločníci:
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Mária Křížová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   18.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Mária Křížová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   20.03.1997Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   11.11.1996Nové obchodné meno:
   IGS Trading, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   technicko-organizačné zabezpečenie výstav a činností s tým spojených
   Noví spoločníci:
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Mária Křížová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05