Vytvořte fakturu

Diagnostické centrum DNK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Diagnostické centrum DNK
IČO 35702711
TIN 2021353477
DIČ SK2021353477
Datum vytvoření 11 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Diagnostické centrum DNK
Brestová 14
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 172 987 €
Zisk 22 480 €
Kapitál 41 062 €
Vlastní kapitál 30 135 €
Kontaktní informace
Email dnk@pharma.sk
webové stránky http://www.pcr.sk
Telefon(y) +421244632191
Mobile(y) +421911299324, +421911211404
Fax(y) 0244453906
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 69,795
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,660
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,660
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,660
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 67,893
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,160
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,160
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 26,458
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 26,458
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,458
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 39,275
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,744
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,531
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 242
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 11
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 231
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 69,795
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,614
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 11,950
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 11,950
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 17,520
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 23,920
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,400
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,799
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,722
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,722
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,990
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 678
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 678
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,157
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,172
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,038
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,945
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,087
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,087
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 382
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 382
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 172,987
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 172,987
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 172,987
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 143,452
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 47,169
D. Služby (účtová skupina 51) 20,671
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 73,916
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 54,375
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,926
4. Sociální náklady (527, 528) 1,615
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 228
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,309
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,309
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 159
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,535
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 105,147
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 134
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,164
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 489
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 675
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,029
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,506
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,026
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,026
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,480
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35702711 TIN: 2021353477 DIČ: SK2021353477
 • Sídlo: Diagnostické centrum DNK, Brestová 14, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Alexej Murín Pod Novým Lesem 384/76A Veleslavín, Praha 6 160 00 Česká republika 16.10.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Alexej Murín 7 170 € (60%) Pod Novým Lesem 384/76A Veleslavín, Praha 6 160 00 Česká republika
  Natália Murínová 2 390 € (20%) Na Hrebienku 1490/7 Bratislava 811 02
  RNDr. Galina Murínová, CSc. 2 390 € (20%) Na Hrebienku 1490/7 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.05.2009Nové predmety činnosti:
   výroba PCR - diagnostických zdravotníckych pomôcok In Vitro
   04.11.2008Noví spoločníci:
   Natália Murínová Na Hrebienku 1490/7 Bratislava 811 02
   RNDr. Galina Murínová , CSc. Na Hrebienku 1490/7 Bratislava 811 02
   03.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Doc. Sergej Nikolajevič Ščerbo Križanovskoho 8 Moskva 117292 Ruská federácia
   25.10.2007Noví spoločníci:
   Alexej Murín Pod Novým lesem 384/76A Veleslavín, Praha 6 160 00 Česká republika
   Doc. Sergej Nikolajevič Ščerbo Križanovskoho 8 Moskva 117292 Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   Alexej Murín Pod Novým Lesem 384/76A Veleslavín, Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.10.2007
   24.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   Doc. Sergej Nikolajevič Ščerbo Križanovskoho 8 Moskva Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   05.12.2000Nové obchodné meno:
   Diagnostické centrum DNK, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   Doc. Sergej Nikolajevič Ščerbo Križanovskoho 8 Moskva Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.12.2000Zrušené obchodné meno:
   Agentúra Gala, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   akademická maliark Jarmila Dicová Na kopci 23 Bratislava
   Iveta Ivaničová Chrobákova 17 Bratislava
   Ing. Ján Malý Bystrého 3 Bratislava
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Iveta Ivaničová Chrobákova 17 Bratislava
   11.11.1996Nové obchodné meno:
   Agentúra Gala, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Brestová 14 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   akademická maliark Jarmila Dicová Na kopci 23 Bratislava
   Iveta Ivaničová Chrobákova 17 Bratislava
   Ing. Ján Malý Bystrého 3 Bratislava
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Iveta Ivaničová Chrobákova 17 Bratislava
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava