Vytvořte fakturu

CITY HOLDING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CITY HOLDING
IČO 35702737
TIN 2020311645
DIČ SK2020311645
Datum vytvoření 12 Listopad 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo CITY HOLDING
Bellova 3
04001
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 311 940 €
Zisk -614 481 €
Kapitál 992 200 €
Vlastní kapitál 779 129 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0556232204, 0556232207, 0556809311, 0556809410, 0556809411, 0556809207
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 346,872
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 232,462
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 159,623
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 63,200
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 94,099
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,324
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 72,839
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 66,200
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 114,344
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 100,873
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 89,069
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,069
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,804
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,471
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 56
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,415
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 66
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 66
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 346,872
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 164,648
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,095,804
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,095,804
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 242,783
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 242,783
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -1,622,991
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -1,622,991
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,936,467
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,936,467
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -614,481
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 182,224
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 173,478
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 155,183
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 155,183
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,847
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,194
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,254
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,746
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,746
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 166,543
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 311,940
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 166,493
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 50
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 145,397
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 924,763
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 37,173
D. Služby (účtová skupina 51) 21,432
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 159,442
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 114,528
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 39,566
4. Sociální náklady (527, 528) 5,348
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,662
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,237
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,237
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 533,891
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 146,926
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -612,823
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 107,888
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 698
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 690
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -698
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -613,521
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -614,481
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35702737 TIN: 2020311645 DIČ: SK2020311645
 • Sídlo: CITY HOLDING, Bellova 3, 04001, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Listopad 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.08.1997Nové sidlo:
   Bellova 3 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   12.08.1997Zrušené sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   12.11.1996Nové obchodné meno:
   CITY HOLDING, a.s.
   Nové sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo - v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Krajňák - predseda predstavenstva Európska trieda 11 Košice 040 22
   Ing. Peter Krivoš - člen predstavenstva Idanská 31 Košice 040 11
   Ing. Richard Sabovčík - podpredseda predstavenstva Talinská 3 Košice 040 12
   Ing. Terézia Sikorová - člen predstavenstva Michalovská 349/7 Košice 040 11
   Ing. Milan Varchola - člen predstavenstva Starozagorska 6 Košice 040 11