Vytvořte fakturu

Nov-el - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Nov-el
IČO 35702788
TIN 2020249550
Datum vytvoření 12 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nov-el
Bajzova 14
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 129 €
Zisk 1 573 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,913
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 400
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,513
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 7,913
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,373
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -839
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,573
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 540
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 540
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 60
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,129
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,129
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,129
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,129
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 76
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 76
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -76
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,053
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,573
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4273044.tif
Date of updating data: 25.06.2015