Vytvořte fakturu

ERS Holding - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ERS Holding
IČO 35702982
TIN 2020332039
DIČ SK2020332039
Datum vytvoření 13 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ERS Holding
Malé Pálenisko 11
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 946 080 €
Zisk 616 €
Kapitál 33 742 811 €
Vlastní kapitál 15 763 481 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 21,426,783
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 18,292,358
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 607,760
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,904,425
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,046,610
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 7,965,095
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 510
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,555
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 30,473,393
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,764,096
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,276,971
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,276,971
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 12,242,657
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 223,827
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 14,008
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,006,017
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 616
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,709,297
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8,490,499
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,161,459
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,969,203
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 33,594
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 158,660
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 339
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 57,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,946,080
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 239,097
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,706,983
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,926,894
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,152
C. Služby (účtová skupina 51) 114,531
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 507
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,450
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,708,652
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -119,434
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 204,036
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,186
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 111,414
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 17,578
M. Úrokové náklady (562) 16,266
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,312
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -17,578
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,608
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 992
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 616
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015