Vytvořte fakturu

Lemat - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Lemat
IČO 35703016
TIN 2020341004
DIČ SK2020341004
Datum vytvoření 18 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lemat
Železničiarska 842/3
90028
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 029 €
Zisk 3 039 €
Kapitál 2 953 €
Vlastní kapitál -39 504 €
Kontaktní informace
Email lemat@lemat.sk
Telefon(y) 0244871390, 0244880114, 0903259369
Mobile(y) +421903772997, 0903259369
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,423
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 960
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 463
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,423
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,465
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,660
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 646
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -48,450
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,039
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,888
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 34,802
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,210
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 990
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,602
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,086
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 9,029
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 499
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,496
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 4,915
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,904
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 382
C. Služby (účtová skupina 51) 6,021
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -4,392
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,114
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -312
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 115
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 115
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -115
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,999
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,039
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015