Vytvořte fakturu

FLIGHT SERVICE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FLIGHT SERVICE
IČO 35703083
TIN 2020356481
DIČ SK2020356481
Datum vytvoření 18 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLIGHT SERVICE
Čulenova 5
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 72 671 €
Zisk 41 992 €
Kapitál 21 371 €
Vlastní kapitál -344 556 €
Kontaktní informace
Email sale@flight.sk
webové stránky http://www.flight.sk
Mobile(y) +421905329217
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,037
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 7,037
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,129
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 137
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,750
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 242
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 12,166
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -302,565
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,967
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,967
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -352,524
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 41,992
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 314,731
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 26,414
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 271,528
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,453
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 845
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,690
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 248,540
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,789
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 72,671
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,060
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 68,611
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 19,838
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 3,970
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,693
C. Služby (účtová skupina 51) 7,746
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,289
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 140
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 52,833
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 59,262
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 102
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 94
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -102
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 52,731
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 10,739
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 41,992
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015