Vytvořte fakturu

IMM Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IMM Bratislava
IČO 35703130
TIN 2020311689
DIČ SK2020311689
Datum vytvoření 18 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMM Bratislava
Osloboditeľov 679
05935
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 448 011 €
Zisk 46 957 €
Kapitál 1 465 870 €
Vlastní kapitál 200 667 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0233204834, 0905604206
Mobile(y) 0905604206
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,463,912
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 95,176
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 95,176
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 95,176
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,361,433
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 840
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 840
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 470,850
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 454,694
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 454,694
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 16,156
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 782,471
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 777,338
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 777,338
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,133
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 107,272
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 106,319
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 953
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,303
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,303
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,463,912
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 81,271
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 22,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 22,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,601
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,601
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,513
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 19,751
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,238
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 46,957
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,382,418
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 35,603
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 20,138
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 802
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 14,663
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 51,750
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 967,682
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 712,918
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 712,918
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 127,227
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 24,650
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 43,950
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,937
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 27,605
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 27,605
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 299,778
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 223
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 223
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,330,636
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,448,011
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 242,752
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,087,884
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 105,375
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,334,901
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 226,474
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,311,498
D. Služby (účtová skupina 51) 199,826
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 327,969
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 236,711
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 83,380
4. Sociální náklady (527, 528) 7,878
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,611
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 89,217
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 89,217
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,189
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 29,905
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 133,212
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 113,110
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 592,838
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,266
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 1,265
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,916
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 24,668
2. Ostatní náklady (562A) 24,668
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 10,541
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,707
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43,650
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,460
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 22,503
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 22,613
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -110
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 46,957
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35703130 TIN: 2020311689 DIČ: SK2020311689
 • Sídlo: IMM Bratislava, Osloboditeľov 679, 05935, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Listopad 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.06.2009Nové sidlo:
   Osloboditeľov 679 Batizovce 059 35
   Nové predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   vývoj a výskum v oblasti prírodných vied
   vývoj a výskum strojárenských zariadení
   výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Lisoň Veľký Slavkov 74 Veľký Slavkov 059 91 Vznik funkcie: 10.06.2009
   Katarína Smiková Ondrej 59 Hôrka 059 12 Vznik funkcie: 10.06.2009
   26.06.2009Zrušené sidlo:
   Čajakova 21 Bratislava 811 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebné práce - pozemné stavby a mosty
   výškové práce za pomoci horolezeckej techniky
   upratovačské práce, čistiace práce a zametanie
   01.05.2009Noví spoločníci:
   Ing. Mario Hanusek Antická 3 Bratislava 851 10
   Jaroslav Oršula Čajakova 21 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mario Hanusek Antická 3 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 18.11.1996
   30.04.2009Zrušeny spoločníci:
   ŠK IAMES Bratislava Čajakova 21 Bratislava 811 05
   Ing. Mario Hanusek Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mario Hanusek Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   28.08.2003Nové predmety činnosti:
   nátery konštrukcií
   stavebné práce - pozemné stavby a mosty
   upratovačské práce, čistiace práce a zametanie
   Noví spoločníci:
   Ing. Mario Hanusek Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   27.08.2003Zrušeny predmety činnosti:
   pozemné stavby a mosty
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mario Hanusek Havlíčkova 22 Bratislava 811 04
   15.10.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Marian Oršula Veterná 6 Stupava 900 31
   ŠK IAMES Bratislava Čajakova 21 Bratislava 811 05
   Ing. Mario Hanusek Havlíčkova 22 Bratislava 811 04
   14.10.1998Zrušeny spoločníci:
   ŠK IAMES Bratislava Čajakova 21 Bratislava 811 05
   Ing. Mario Hanusek Havlíčkova 22 Bratislava 811 04
   Mgr. Marian Oršula Dunajská 66 Bratislava 811 08
   24.11.1997Nové predmety činnosti:
   montážne práce - osadzovanie dverí, okien, stien
   výškové práce za pomoci horolezeckej techniky
   pozemné stavby a mosty
   18.11.1996Nové obchodné meno:
   IMM Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 21 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   ŠK IAMES Bratislava Čajakova 21 Bratislava 811 05
   Ing. Mario Hanusek Havlíčkova 22 Bratislava 811 04
   Mgr. Marian Oršula Dunajská 66 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Marian Oršula Veterná 6 Stupava 900 31
   Ing. Mario Hanusek Sabinovská 5 Bratislava 821 02