Vytvořte fakturu

GOLDSTAR REAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GOLDSTAR REAL
IČO 35703148
TIN 2020341037
Datum vytvoření 19 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GOLDSTAR REAL
Einsteinova 7
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 200 €
Zisk 1 716 €
Kapitál 6 707 €
Vlastní kapitál 6 687 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,887
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,887
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,887
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,403
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 238
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -190
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,716
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 484
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 484
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 484
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,200
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,200
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,200
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,200
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,200
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 484
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,716
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4214908.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35703148 TIN: 2020341037
 • Sídlo: GOLDSTAR REAL, Einsteinova 7, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Tomáš Stern Bárdošova 12 Bratislava 831 01 14.12.2012
  Diana Stern Gr?sslingova 43 Bratislava 811 09 14.12.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Tomáš Stern 6 639 € (100%) Bárdošova 12 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.01.2013Nové obchodné meno:
   GOLDSTAR REAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Einsteinova 7 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   MUDr. Tomáš Stern Bárdošova 12 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Tomáš Stern Bárdošova 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 14.12.2012
   Diana Stern Gr?sslingova 43 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 14.12.2012
   03.01.2013Zrušené obchodné meno:
   VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemnýchstavieb spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Studená 3 Bratislava 820 02
   Zrušeny spoločníci:
   prof. Ing. Zuzana Sternová , PhD. Bárdošova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   prof. Ing. Zuzana Sternová , PhD. Bárdošova 12 Bratislava
   17.01.2008Nové predmety činnosti:
   energetická certifikácia
   Noví spoločníci:
   prof. Ing. Zuzana Sternová , PhD. Bárdošova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   prof. Ing. Zuzana Sternová , PhD. Bárdošova 12 Bratislava
   16.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. Zuzana Sternová , CSc. Bárdošova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Zuzana Sternová , CSc. Bárdošova 12 Bratislava
   24.05.1999Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava 820 02
   Nové predmety činnosti:
   prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
   výskum a vývoj pozemných stavieb
   23.05.1999Zrušené sidlo:
   Studená 3 Bratislava 826 34
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Zuzana Sternová , CSc. Bárdošova 12 Bratislava
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. Zuzana Sternová , CSc. Bárdošova 2 Bratislava
   13.01.1997Nové obchodné meno:
   VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemnýchstavieb spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava 826 34
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
   poradenská činnosť v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   12.01.1997Zrušené obchodné meno:
   VVÚPS - NOVA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bárdošova 12 Bratislava 831 01
   19.11.1996Nové obchodné meno:
   VVÚPS - NOVA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bárdošova 12 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, ktorý nie je spojený s doplnkovými službami
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Zuzana Sternová , CSc. Bárdošova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Zuzana Sternová , CSc. Bárdošova 12 Bratislava