Vytvořte fakturu

Zdravotné stredisko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název Zdravotné stredisko
Stav Zničeno
IČO 35703199
TIN 2020988134
DIČ SK2020988134
Datum vytvoření 18 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Zdravotné stredisko
Babuškova 2
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 50 728 €
Zisk 3 794 €
Vlastní kapitál 198 163 €
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 201,849
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 201,849
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,742
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) -40
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,782
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 204,591
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 201,361
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 151,768
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 151,768
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 63,503
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 193
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -17,897
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,794
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,230
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,697
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,729
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 195
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 773
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -1,467
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 50,728
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 50,728
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 46,076
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,045
C. Služby (účtová skupina 51) 14,290
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,635
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,803
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,556
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,747
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,652
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,394
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 562
X. Úrokové výnosy (662) 562
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 460
M. Úrokové náklady (562) 235
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 225
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 102
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,754
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,794
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016
 • IČO :35703199 TIN: 2020988134 DIČ: SK2020988134
 • Sídlo: Zdravotné stredisko, Babuškova 2, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Listopad 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.03.2016Zrušené obchodné meno:
   Zdravotné stredisko s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Babuškova 2 Bratislava 821 03
   18.11.1996Nové obchodné meno:
   Zdravotné stredisko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Babuškova 2 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným