Vytvořte fakturu

J.L. TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název J.L. TRADING
IČO 35703261
TIN 2020924180
Datum vytvoření 11 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J.L. TRADING
Slowackého 49
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 150 €
Zisk -460 €
Kapitál 3 021 €
Vlastní kapitál 2 456 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,951
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,876
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,000
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,876
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,848
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 75
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 75
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,951
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,996
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 346
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 346
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,529
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,529
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -460
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,955
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,655
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 75
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,100
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 300
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,150
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,150
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,150
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,053
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 376
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 120
D. Služby (účtová skupina 51) 7,556
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 1
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 97
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 98
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 77
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 77
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -77
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 20
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -460
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4280282.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35703261 TIN: 2020924180
 • Sídlo: J.L. TRADING, Slowackého 49, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Július Loderer Slowackého 4696/49 Bratislava 11.11.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Július Loderer 6 639 € (100%) Slowackého 4696/49 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Július Loderer Slowackého 4696/49 Bratislava
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Loderer Slowackého 4696/49 Bratislava
   11.11.1996Nové obchodné meno:
   J.L. TRADING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slowackého 49 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Loderer Slowackého 4696/49 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Július Loderer Slowackého 4696/49 Bratislava