Vytvořte fakturu

XABAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název XABAX
IČO 35703318
TIN 2020842164
DIČ SK2020842164
Datum vytvoření 20 Listopad 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo XABAX
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 53 283 €
Zisk -53 640 €
Kapitál 417 745 €
Vlastní kapitál 385 825 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245241305
Mobile(y) 0948042384
Fax(y) 0245241305
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 66,380
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 66,380
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 284,244
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 108,347
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 81,521
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,353
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 350,624
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 332,185
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,250
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,250
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 352,575
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -53,640
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,439
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 8,743
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,696
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,397
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 774
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,525
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 53,283
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 53,282
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 107,142
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 28,892
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,202
C. Služby (účtová skupina 51) 11,881
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,711
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 449
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,851
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,156
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -53,859
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,307
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2,487
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 2,486
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,308
M. Úrokové náklady (562) 360
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 469
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 479
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,179
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -52,680
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -53,640
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35703318 TIN: 2020842164 DIČ: SK2020842164
 • Sídlo: XABAX, Mlynské Nivy 36, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Igor Zuzčák predseda Podlučinského 7 Bratislava 821 03 14.10.2005
  Karel Poštulka člen Tekovská 268/20 Topoľčianky 951 93 14.10.2005
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.11.2005Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 36 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Zuzčák - predseda Podlučinského 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 14.10.2005
   Karel Poštulka - člen Tekovská 268/20 Topoľčianky 951 93 Vznik funkcie: 14.10.2005
   11.11.2005Zrušené sidlo:
   Moskovská 30 Banská Bystrica 974 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Horínek - člen Janotova 2 Bratislava
   Ing. Peter Jurčík - člen Jilemnického 29 Martin
   Ing. Milan Klema - predseda Kadnárova 108 Bratislava
   30.12.1997Nové sidlo:
   Moskovská 30 Banská Bystrica 974 01
   29.12.1997Zrušené sidlo:
   30kovská Banská Bystrica 974 01
   19.12.1997Nové obchodné meno:
   XABAX, a.s.
   Nové sidlo:
   30kovská Banská Bystrica 974 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   výstavníctvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Horínek - člen Janotova 2 Bratislava
   Ing. Peter Jurčík - člen Jilemnického 29 Martin
   Ing. Milan Klema - predseda Kadnárova 108 Bratislava