Vytvořte fakturu

STADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STADING
IČO 35703334
TIN 2020341015
DIČ SK2020341015
Datum vytvoření 20 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STADING
Nobelova 34
83603
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 179 382 €
Zisk 21 311 €
Kapitál 63 931 €
Vlastní kapitál 22 620 €
Kontaktní informace
Email stading@stading.sk
Telefon(y) 0244631391
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 30,670
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 22,424
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,424
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 54,743
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 33,985
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 642
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,116
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 85,413
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,828
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,971
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,837
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,709
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 21,311
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 51,585
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14,493
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 33,563
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,152
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,291
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,383
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,737
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,881
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 648
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 179,382
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 171,499
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,060
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,823
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 148,806
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,665
C. Služby (účtová skupina 51) 27,867
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 91,730
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 360
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,501
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 81
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,602
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 30,576
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 129,967
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,454
M. Úrokové náklady (562) 1,119
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 64
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 271
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,453
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 29,123
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,812
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 21,311
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35703334 TIN: 2020341015 DIČ: SK2020341015
 • Sídlo: STADING, Nobelova 34, 83603, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tibor Kiss Ľ. Fullu 16 Bratislava 841 05 10.04.2000
  Ing. Dušan Zich Mudrochova 9 Bratislava 831 06 10.04.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Tibor Kiss 3 485 € (50%) Ľ. Fullu 16 Bratislava 841 05
  Ing. Dušan Zich 3 485 € (50%) Mudrochova 9 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kiss Ľ. Fullu 16 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Zich Mudrochova 9 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Kiss Ľ. Fullu 16 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Zich Mudrochova 9 Bratislava 831 06
   09.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ronald Gálik 101 Veľký Grob 925 27
   Ing. Tibor Kiss Ľ.Fullu 16 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Zich Mudrochova 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ronald Gálik 101 Veľký Grob
   Ing. Tibor Kiss Ľ. Fullu 16 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Zich Mudrochova 9 Bratislava 831 06
   23.11.1999Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 03
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ronald Gálik 101 Veľký Grob 925 27
   Ing. Tibor Kiss Ľ.Fullu 16 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Zich Mudrochova 8 Bratislava 831 06
   22.11.1999Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ronald Gálik 101 Veľký Grob
   Ing. Tibor Kiss Ľ. Fullu 16 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Zich Mudrochova 9 Bratislava 831 06
   20.11.1996Nové obchodné meno:
   STADING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   kresličské práce
   inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   poradenská činnosť v staveníctve
   automatizované spracovanie dát
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, maloobchod a veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ronald Gálik 101 Veľký Grob
   Ing. Tibor Kiss Ľ. Fullu 16 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Zich Mudrochova 9 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ronald Gálik 101 Veľký Grob
   Ing. Tibor Kiss Ľ. Fullu 16 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Zich Mudrochova 9 Bratislava 831 06