Vytvořte fakturu

REI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REI
IČO 35703423
TIN 2020341136
DIČ SK2020341136
Datum vytvoření 21 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REI
Klincová 20
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 25 537 €
Zisk -53 252 €
Kapitál 453 465 €
Vlastní kapitál 438 886 €
Kontaktní informace
Email rei@rei.sk
webové stránky http://rei.sk
Fax(y) 0255567182
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,047
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,047
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,047
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 398,486
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 36
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 837
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 397,613
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 399,533
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 385,634
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 16,597
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 79,674
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 342,615
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -53,252
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,899
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,899
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,320
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,209
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,935
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,435
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 25,537
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 23,289
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 38
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,210
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 77,413
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,533
C. Služby (účtová skupina 51) 19,029
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 51,184
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 290
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 483
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,894
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -51,876
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -273
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 42
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 42
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 450
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 450
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -408
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -52,284
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 968
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -53,252
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35703423 TIN: 2020341136 DIČ: SK2020341136
 • Sídlo: REI, Klincová 20, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ondrej Strnád, CSc K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01 26.02.1998
  Ing. Ľubica Strnádová K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01 29.03.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubica Strnádová 8 298 € (50%) K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01
  Ing. Ondrej Strnád, CSc. 8 298 € (50%) Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Strnád Trieda Hradca Králové 26 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Miriam Füzyová K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01
   Martina Bešková Hanulova 3 Bratislava 841 01
   02.06.2011Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   12.12.2009Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Strnádová K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01
   Ing. Ondrej Strnád , CSc. K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01
   Ing. Ondrej Strnád Trieda Hradca Králové 26 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Miriam Füzyová K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01
   Martina Bešková Hanulova 3 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Strnád , CSc K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 26.02.1998
   Ing. Ľubica Strnádová K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.03.1999
   11.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Martina Bešková Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Miriam Füzyová Račianska 81 Bratislava
   Ing. Ondrej Strnád Sekulská 5 Bratislava
   Ing. Ondrej Strnád , CSc. Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Ľubica Strnádová Račianska 81 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Strnád , CSc Hanulova 3 Bratislava Vznik funkcie: 26.02.1998
   Ing. Ľubica Strnádová Račianska 81 Bratislava Vznik funkcie: 29.03.1999
   03.07.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   čistiace a upratovacie práce
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   02.07.2007Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom a predaj osobných automobilov v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradensko-konzultačná činnosť v oblasti marketingu
   projektovanie automatizovaných systémov riadenia a tým súvisiaca tvorba programov (s výnimkou činností podľa autorského zákona)
   predaj a prenájom základného a aplikačného programového vybavenia - na základe zmluvy s autorom
   01.04.2006Nové predmety činnosti:
   konzultačno-poradenská činnosť v oblasti riadenia podnikov
   konzultačno-poradenská činnosť v oblasti budovania informačných systémov
   prenájom kancelárskej, organizačnej a výpočtovej techniky
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   finančný a operatívny lízing
   poradenské služby v oblasti bezpečnosti informačných technológií
   obstarávateľské služby spojené so správou a údžbou nehnuteľností
   prenájom a predaj osobných automobilov v rozsahu voľnej živnosti
   poradensko-konzultačná činnosť v oblasti marketingu
   projektovanie automatizovaných systémov riadenia a tým súvisiaca tvorba programov (s výnimkou činností podľa autorského zákona)
   predaj a prenájom základného a aplikačného programového vybavenia - na základe zmluvy s autorom
   04.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Strnád , CSc Hanulova 3 Bratislava Vznik funkcie: 26.02.1998
   Ing. Ľubica Strnádová Račianska 81 Bratislava Vznik funkcie: 29.03.1999
   03.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Strnád , CSc Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Ľubica Strnádová Račianska 81 Bratislava
   30.08.2001Nové predmety činnosti:
   organizovanie a vykonávanie školení
   organizovanie prednášok, seminárov a konferencií
   29.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Geleneky Pádivého 690/28 Trenčín
   22.06.1999Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Martina Bešková Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Miriam Füzyová Račianska 81 Bratislava
   Ing. Ondrej Strnád Sekulská 5 Bratislava
   Ing. Ondrej Strnád , CSc. Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Ľubica Strnádová Račianska 81 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Strnádová Račianska 81 Bratislava
   21.06.1999Zrušeny spoločníci:
   STEI, s.r.o., IČO: 34 126 082 Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   31.03.1998Nové sidlo:
   Klincová 20 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   STEI, s.r.o., IČO: 34 126 082 Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Strnád , CSc Hanulova 3 Bratislava
   30.03.1998Zrušené sidlo:
   Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   STEI, s.r.o., IČO: 34 126 082 Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.11.1996Nové obchodné meno:
   REI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   STEI, s.r.o., IČO: 34 126 082 Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Geleneky Pádivého 690/28 Trenčín