Vytvořte fakturu

VALÉR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VALÉR
IČO 35703474
TIN 2020356624
DIČ SK2020356624
Datum vytvoření 21 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VALÉR
Údernícka 5
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 254 014 €
Zisk -30 995 €
Kapitál 326 681 €
Vlastní kapitál -1 132 €
Kontaktní informace
Email valeron@valeron.sk
webové stránky http://www.valeron.sk
Telefon(y) +421263532333, +421263536593, +421263536592, +421263814526, +421263836855, +421263532332
Mobile(y) +421903613613, +421902900126, +421902900120, +421902900121, +421902900122, +421902900124, +421902900125, +421902900127
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 295,669
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 295,381
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 261,999
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 93,897
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,897
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,263
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 162,839
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,382
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 33,382
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 288
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 288
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 295,669
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,126
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,701
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,701
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 15,000
2. Ostatní fondy (427, 42X) 15,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -19,429
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 23,437
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -42,866
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,995
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 312,795
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,187
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,187
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 84,970
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 192,103
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 179,730
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 179,730
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,704
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,847
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,951
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,871
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,753
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,753
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,782
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 253,495
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 254,014
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 891
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 252,604
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 519
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 282,536
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 867
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,820
D. Služby (účtová skupina 51) 202,384
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 67,187
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 48,962
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,964
4. Sociální náklady (527, 528) 261
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 312
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,534
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,534
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,432
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -28,522
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,424
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,060
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,914
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,914
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 146
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,573
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,149
2. Ostatní náklady (562A) 6,149
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 424
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,513
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -30,035
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,995
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015