Vytvořte fakturu

Sanigest Europe - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Sanigest Europe
IČO 35703491
TIN 2020842186
Datum vytvoření 21 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sanigest Europe
Karadžičova 8/A
82108
Bratislava
Financial information
Zisk -600 €
Kapitál 37 468 €
Vlastní kapitál -2 989 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254641187
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 42,498
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,498
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 42,498
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 37,065
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 272
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,161
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,498
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,589
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 0
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 20
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 20
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,009
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 387
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,396
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -600
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,087
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 45,981
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,893
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42,608
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 106
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,052
XII. Kurzové zisky (663) 5,052
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,158
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,129
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 29
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -106
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -120
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -600
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015