Vytvořte fakturu

START-UP INDUSTRIAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název START-UP INDUSTRIAL
IČO 35703504
TIN 2020311744
Datum vytvoření 20 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo START-UP INDUSTRIAL
Tajovského 2
81104
Bratislava
Financial information
Zisk -1 077 €
Kapitál 18 035 €
Vlastní kapitál 17 735 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,438
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,438
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 17,438
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,658
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 10,100
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,077
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 780
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 464
C. Služby (účtová skupina 51) 443
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -464
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -443
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 134
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 46
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 88
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -133
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -597
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,077
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4267783.tif
Date of updating data: 25.06.2015