Vytvořte fakturu

TONG DA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TONG DA
IČO 35703521
TIN 2021003963
DIČ SK2021003963
Datum vytvoření 25 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TONG DA
Súmračná 9
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 375 935 €
Zisk 302 €
Kapitál 52 088 €
Vlastní kapitál 24 244 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 65,232
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,232
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 62,000
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 62,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,000
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,232
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 413
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 819
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 65,232
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,546
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,630
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,630
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 864
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 864
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,750
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,750
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 302
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,686
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 84
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 84
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,836
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,100
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 688
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 712
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,336
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,766
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 375,935
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 375,935
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 375,935
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 374,464
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 276,491
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,305
D. Služby (účtová skupina 51) 68,410
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 27,258
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 20,299
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,959
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,471
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,729
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 209
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 209
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -209
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,262
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 302
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35703521 TIN: 2021003963 DIČ: SK2021003963
 • Sídlo: TONG DA, Súmračná 9, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Weifeng Yu Československej armády 69/25 Brezno 977 01 12.09.1997
  Hengchun Lin Československej armády 69/25 Brezno 977 01 27.12.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Weifeng Yu 4 316 € (50%) Československej armády 69/25 Brezno 977 01
  Hengchun Lin 4 316 € (50%) Československej armády 69/25 Brezno 977 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.01.2015Noví spoločníci:
   Hengchun Lin Československej armády 69/25 Brezno 977 01
   Weifeng Yu Československej armády 69/25 Brezno 977 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Hengchun Lin L. Novomeského 19 Brezno 977 01
   Weifeng Yu L. Novomeského 19 Brezno 977 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.01.2011Noví spoločníci:
   Hengchun Lin L. Novomeského 19 Brezno 977 01
   Weifeng Yu L. Novomeského 19 Brezno 977 01
   Nový štatutárny orgán:
   Hengchun Lin Československej armády 69/25 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 27.12.2010
   24.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Hengzhi Lin L. Novomeského 1234/19 Brezno 977 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hengzhi Lin L. Novomeského 1234/19 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 26.05.2006
   21.11.2009Nový štatutárny orgán:
   Weifeng Yu Československej armády 69/25 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 12.09.1997
   20.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Weifeng Yu Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava-Rača 831 06 Vznik funkcie: 12.09.1997
   29.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Yu Weifeng pobyt na území SR : Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   30.03.2007Noví spoločníci:
   Hengzhi Lin L. Novomeského 1234/19 Brezno 977 01
   Yu Weifeng pobyt na území SR : Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Hengzhi Lin L. Novomeského 1234/19 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 26.05.2006
   29.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Hengzhi Lin Guitang 61 Qingtian, Zhejiang Čínska ľudová republika
   Hengchum Lin Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Weijing Yu Jakubská 7415/8 Bratislava 831 06
   Yu Wei Feng Zhejiang Qingtian Čína
   Yu Weijie Zhejiang Qingtian ČLR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hengchun LIN Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava-Rača Vznik funkcie: 03.09.2002
   Hengzhi Lin Krčulová 1199/2 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 26.05.2006
   Weijie Yu Súmračná 3258/9 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 10.09.2004
   Weijing YU Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Jakubská 7415/8 Bratislava-Rača
   05.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Hengzhi Lin Krčulová 1199/2 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 26.05.2006
   24.05.2006Noví spoločníci:
   Hengzhi Lin Guitang 61 Qingtian, Zhejiang Čínska ľudová republika
   05.10.2004Nové sidlo:
   Súmračná 9 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Hengchum Lin Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Weijing Yu Jakubská 7415/8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Weifeng Yu Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava-Rača 831 06 Vznik funkcie: 12.09.1997
   Weijie Yu Súmračná 3258/9 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 10.09.2004
   04.10.2004Zrušené sidlo:
   Miletičova 13 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Lin Hengchun Zhejiang Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yu Wei Feng Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   29.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Hengchun LIN Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava-Rača Vznik funkcie: 03.09.2002
   Weijing YU Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Jakubská 7415/8 Bratislava-Rača
   28.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Lin Hengchun Bodrocká 6 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.09.2002
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   23.04.2003Noví spoločníci:
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Yu Wei Feng Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   22.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 3152/14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yu Wei Feng Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 14 Bratislava
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 3152/14 Bratislava
   30.09.2002Noví spoločníci:
   Lin Hengchun Zhejiang Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 3152/14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Lin Hengchun Bodrocká 6 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.09.2002
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 3152/14 Bratislava
   29.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Gessayova 33 Bratislava
   14.06.2001Nové sidlo:
   Miletičova 13 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Yu Wei Feng Zhejiang Qingtian Čína
   Yu Weijie Zhejiang Qingtian ČLR
   13.06.2001Zrušené sidlo:
   Klariská 1 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Yu Wei Feng Zhejiang Qingtian Čína
   06.03.2000Noví spoločníci:
   Yu Wei Feng Zhejiang Qingtian Čína
   05.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava
   Yu Weifeng Zhejiang Qingtian Čína
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava
   01.02.2000Nové sidlo:
   Klariská 1 Bratislava 811 03
   31.01.2000Zrušené sidlo:
   Súmračná 16 Bratislava 821 02
   11.06.1998Noví spoločníci:
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava
   Yu Weifeng Zhejiang Qingtian Čína
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína
   10.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava
   Yu Weifeng Zhejiang Qingtian Čína
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína
   12.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Yu Wei Feng Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 14 Bratislava
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Gessayova 33 Bratislava
   25.11.1996Nové obchodné meno:
   TONG DA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Súmračná 16 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava
   Yu Weifeng Zhejiang Qingtian Čína
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava