Vytvořte fakturu

META-CS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.08.2015
Basic information
Obchodní název META-CS
IČO 35703598
TIN 2020249440
DIČ SK2020249440
Datum vytvoření 25 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo META-CS
Herlianska 2
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 600 €
Zisk -7 173 €
Kapitál 154 434 €
Vlastní kapitál -7 484 €
Date of updating data: 12.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,534
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 22,534
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,534
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 105,817
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 28,861
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,635
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,321
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 128,351
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -14,657
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,303
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,303
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 730
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -15,517
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,173
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 143,008
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 142,678
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,097
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,538
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 133,043
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 330
Date of updating data: 12.08.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 23,600
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 23,600
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 32,748
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,911
C. Služby (účtová skupina 51) 10,661
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 630
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,058
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,488
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,148
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,028
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3,006
X. Úrokové výnosy (662) 3,006
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 70
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 70
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,936
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,212
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,173
Date of updating data: 12.08.2015
Date of updating data: 12.08.2015
 • IČO :35703598 TIN: 2020249440 DIČ: SK2020249440
 • Sídlo: META-CS, Herlianska 2, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Ladislav Návrat Homolova 2162/6 Bratislava 19.11.2001
  Ing. Ivan Bernátek Herlianska 127/2 Bratislava - Ružinov 821 02 29.07.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Ladislav Návrat 7 303 € (100%) Homolova 2162/6 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Machel Hrašné 219 Hrašné 916 14
   19.05.2007Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Návrat Homolova 6 Bratislava 841 02
   18.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Bernátek Herlianska 2 Bratislava
   05.05.2007Nové obchodné meno:
   META-CS, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Bernátek Herlianska 2 Bratislava
   Ing. Rastislav Machel Hrašné 219 Hrašné 916 14
   04.05.2007Zrušené obchodné meno:
   META Group Central and Eastern Europe s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   META Group Central,Eastern and Southern Europe GmbH Oskar-Messter-Str. 24,RGB Ismaning 857 37 Nemecko
   Ivan Bernátek Herlianska 2 Bratislava
   Ing. Tomáš Kuchárik Obrancov mieru 1155 Púchov 020 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kuchárik Obrancov mieru 1155 Púchov 020 01
   19.11.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Návrat Homolova 2162/6 Bratislava
   18.11.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Bernátek Herlianska 2 Bratislava
   09.06.1999Noví spoločníci:
   META Group Central,Eastern and Southern Europe GmbH Oskar-Messter-Str. 24,RGB Ismaning 857 37 Nemecko
   Ing. Tomáš Kuchárik Obrancov mieru 1155 Púchov 020 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kuchárik Obrancov mieru 1155 Púchov 020 01
   08.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Martina Maruniaková Za cintorínom 19 Púchov
   Alois Praxmarer Max-Anderl-Str. 44 b Neufahrn SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Maruniaková Za cintorínom 19 Púchov
   16.02.1999Noví spoločníci:
   Ivan Bernátek Herlianska 2 Bratislava
   Martina Maruniaková Za cintorínom 19 Púchov
   15.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bernátek Herlianska 2 Bratislava
   Martina Maruniaková Obrancov mieru 1155 Púchov
   25.11.1996Nové obchodné meno:
   META Group Central and Eastern Europe s.r.o.
   Nové sidlo:
   Herlianska 2 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská činnosť v oblasti informatiky
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ivan Bernátek Herlianska 2 Bratislava
   Martina Maruniaková Obrancov mieru 1155 Púchov
   Alois Praxmarer Max-Anderl-Str. 44 b Neufahrn SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Bernátek Herlianska 2 Bratislava
   Martina Maruniaková Za cintorínom 19 Púchov