Vytvořte fakturu

MARKET AUDIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MARKET AUDIT
IČO 35703733
TIN 2020341191
DIČ SK2020341191
Datum vytvoření 26 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARKET AUDIT
Révová 7
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 75 305 €
Zisk 5 617 €
Kapitál 70 434 €
Vlastní kapitál 10 212 €
Kontaktní informace
Email jackaninova@sgfm.sk
webové stránky http://www.marketaudit.sk
Telefon(y) +421232151264
Mobile(y) +421905631820
Fax(y) 0232151260
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,615
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,615
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,615
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 37,747
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 25,269
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 168
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,523
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 53,362
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,829
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,909
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,617
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,533
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8,759
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 28,774
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,701
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 175
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,398
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 75,305
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 75,280
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 65,170
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,791
C. Služby (účtová skupina 51) 41,802
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,051
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 313
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,355
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,858
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,135
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,687
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,443
M. Úrokové náklady (562) 545
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 898
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,443
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,692
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,075
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,617
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35703733 TIN: 2020341191 DIČ: SK2020341191
 • Sídlo: MARKET AUDIT, Révová 7, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mária Klementová M.C. Sklodowskej 3 Bratislava 851 05 18.01.2005
  Ing. Andrea Jackaninová Trlinská 519/22 Šenkvice 900 81 18.10.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mária Klementová 3 386 € (51%) M.C. Sklodowskej 3 Bratislava 851 05
  Ing. Andrea Jackaninová 3 253 € (49%) Trlinská 519/22 Šenkvice 900 81
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Jackaninová Trlinská 519/22 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 18.10.2011
   22.12.2007Nové sidlo:
   Révová 7 Bratislava 811 02
   21.12.2007Zrušené sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Emília Papayová Rajecká 16 Bratislava 821 07
   12.02.2005Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   upratovacie služby
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   01.02.2005Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Mária Klementová M.C. Sklodowskej 3 Bratislava 851 05
   Ing. Andrea Jackaninová Trlinská 519/22 Šenkvice 900 81
   Emília Papayová Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Klementová M.C. Sklodowskej 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 18.01.2005
   31.01.2005Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 7 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o., IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Ján Pravda Mierová 44 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   Ing. Ján Pravda Mierová 44 Bratislava 821 05
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08
   18.05.1999Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08
   17.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   25.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pravda Mierová 44 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Pravda Mierová 44 Bratislava 821 05
   24.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04
   16.10.1998Nové sidlo:
   Sládkovičova 7 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o., IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04
   15.10.1998Zrušené sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava 832 03
   Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o., IČO: 17 318 807 Cintorínska 21 Bratislava 811 07
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04
   17.12.1996Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o., IČO: 17 318 807 Cintorínska 21 Bratislava 811 07
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04
   16.12.1996Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o., IČO: 17 318 807 Cintorínska 21 Bratislava 811 07
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04
   26.11.1996Nové obchodné meno:
   MARKET AUDIT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava 832 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o., IČO: 17 318 807 Cintorínska 21 Bratislava 811 07
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04