Vytvořte fakturu

JAKA SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JAKA SERVIS
IČO 35703784
TIN 2020249231
Datum vytvoření 27 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JAKA SERVIS
Ružová dolina 13
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 46 461 €
Zisk 2 504 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911455183
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 42,221
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,221
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 42,221
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,933
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,288
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,221
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,769
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 23,962
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 26,174
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,212
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,504
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,452
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,452
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,700
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,700
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 752
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 46,456
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 46,461
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 46,456
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,149
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,877
D. Služby (účtová skupina 51) 41,125
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 147
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,312
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,454
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 58
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 58
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,256
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 752
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 752
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,504
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4351328.tif
Date of updating data: 25.06.2015